Service/Akkrediteret kalibrering

Akkrediteret kalibrering

Insatech Calibration Laboratory - Akkrediteret kalibrering af ledningsevne måleudstyr samt masseflow målere og controllere.

Forstærk dine kunders og  myndigheders tillid
 • Dokumenteret viden – du sparer omkostninger og tid, minimerer omkostninger ved fejl pga. upræcise eller ubrugelige målinger, misvisende måleresultater m.v.
 • Tilliden til dit produkt forøges, hvis dine kunder  og myndighederne ved at kritiske måleinstrumenter er blevet evalueret af et uafhængig, kompetent kalibreringslaboratorium, som er godkendt af  en 3. part (DANAK)


Vi tilbyder to typer af ledningsevnekalibrering

 • Vores ledningsevnekalibrering (cellekonstant) er udført ved at anvende akkrediterede standard-opløsninger fra DFM (Danish Fundamental Metrology) og vores sammenlig-ningskalibrering bliver udført iht. akkrediterede sammenligningsmetoder.
 • Desuden udfører vi akkrediteret kalibrering af thermiske masseflowmålere og controllere

 

Teknisk kompetent partner

Laboratoriet er evalueret af DANAK for at sikre overholdelse af den internationale standard  ISO/IEC 17025:2005, dette inkluderer:
 • Teknisk competence hos medarbejderne i laboratoriet, validitet og hensigtsmæssighed af metoder, sporbarhed for målingerne og kalibreringer op til nationale standarder.
 • Referenceudstyrets velegnethed og vedligehold af dette, laboratoriemiljø og kvalitetssikring af kalibreringsdata.

Kontakt os for et specifikt og detaljeret tilbud baseret på dine ønsker.

Andre grunde til at vælge Insatech

 • Lad os hjælpe dig med at styre dine kalibrerings-intervaller – sikre at dit kalibreringsudstyr altid er kalibreret og up to date inden gyldighedsperioden udløber.
 • Træning og uddannelse af dine medarbejdere for at sikre optimal effektivitet.
 • Rådgivning og assistance ved opsætning og vedligehold af kalibreringsudstyr.
 • Styring af udstyr.
 • SOP (Standard Operating Procedure).


Find vores scope her
Downloads
Brochure
Insacal_PI_E - [Brochure]