Produkter » Coriolis masseflow

Medium_nostal6ie090200001

Coriolis masseflow

Den mest udbredte metode til ægte masseflowmåling bygger på Coriolis accelerationen eller det som også kaldes Coriolis effekten.


Coriolis masseflowmålere findes fra meget små størrelser (0,2g/h) og til store størrelser (600.000kg/h).

Coriolis effekten

For at illustrere CCoriolis effektenoriolis effekten kan man betragte jorden og forestille sig at man står ved ækvator og kigger op på en sky som ligger stille. Jordens periferi hastighed ved ækvator er ca. 1600km/h. Denne hastighed antager vi at vores sky også har.
Pga. et højtryk eller lavtryk bevæger vores sky sig nu mod nord, til den 45érne breddegrad. Her er jordens periferi hastighed "kun" ca. 1100km/t, altså en forskel på ca. 500km/t. Hvis vi ser bort fra friktionstab, så vil skyen stadig have en hastighed på 1600km/t og uundgåeligt rotere hurtigere end jorden. Drev skyen videre til nordpolen vil hastigheden ved jordoverfladen være nul, og dermed en forskel på ca. 1600km/t imellem jordoverflade og skyen.
Man kan sige, at skyen derved bevæger sig relativt til jordoverfladen.
Vejrsystemer som generes ved ækvator og derefter driver nordpå vil, pga. Coriolis effekten, dermed bevæge sig østover og modsat vestover på den sydlige halvkugle.
Coriolis effekten er altså en effekt forårsaget af en ændring i perifirihastighed (vinkelhastighed)Masseflow er defineret som:


m = r * A * n = r
Masseflow definition* V

hvor:
m er masseflow [kg/h]
r er densiteten (massefylden) [kg/m³]
A er gennemstrømningsarealet [m²]
n er gennemstrømningshastigheden [m/s]
V er volumenflowet [m³/s]
v = massens hastighed
En masse m bevægende fra centrum til periferien på en roterende cirkulær plade vil bevæge sig langs stien B. Hvis massen m føres i et rør A fastgjort i hver ende, vil dette bøje som resultat af Coriolis-kraftens effekt Coriolis masse flowmåling
Coriolis flowmåleren måler masseflow ved at lade mediet løbe igennem to buede målerør som ekscitere frem og tilbage f.eks. ved 150Hz.
Kigger man på målerørene fra siden, vil man se at når mediet løber igennem rørene svare det til skyen, der driver fra ækvator og sydpå og visa versa ved udløbet af målerørene.


Når et medie løber igennem målerørene (som ekscitere/svinger frem og tilbage) vil mediets masse stritte imod at blive accelereret op i periferi/vinkel-hastighed på vej ind af målerørene og ligeledes stritte imod når det decelereres på vej ud af målerørene.
Billederne nedenfor viser målerørene der eksciteres frem og tilbage uden flow. Man kan se at målerørene ligger parallelt med hinanden.


Billederne nedenfor viser samme situation som ovenfor, men denne gang er det med flow igennem målerørene.
Man kan tydeligt se at at målerørene vrides i hjørnerne når de bevæger sig fra side til side. Det skyldes massen fra mediet som stritter imod acceleration og deceleration på hhv. ind og udløb af målerørene.
 

Ved at placere to pick-up coils på hhv. ind og udløb af målerørene kan man måle hvor meget de vrider sig i forhold til hinanden. Man måler reelt faseforskydningen imellem ind og udløb, da denne værdi er ligefrem proportional med masseflowet.


Ved at måle resonans frekvensen, som målerørene vibrere ved, kan man oven i købet få en meget præcis densitets måling.
Det er kun muligt at måle densitet på væsker.

Kontakt mig

Udfyld nedenstående felter, klik send, og vi vil kontakte dig snarest muligt.