D F M

D F M

DFM A/S er Danmarks nationale måletekniske institut. DFM A/S er et aktieselskab ejet af DTU. DFM's hovedopgave er at støtte dansk industri med international anerkendt måleteknisk ekspertise blandt andet i form af kalibrering, referencematerialer, rådgivning og kurser i metrologi.

 

Medium_dtu_dfm_dk_logo_rgb

D F M

DFM er en godkendt teknologisk service (GTS) virksomhed og dermed en del af GTS-familien. GTS virksomhederne hjælper danske virksomheder med teknologisk ekspertise, rådgivning og måletekniske opgaver.

DFM vedligeholder og udvikler primær- og referencenormaler indenfor masse, længde, akustik, elektricitet, elektrolytisk ledningsevne, pH, optisk radiometri og dimensionel nanometrologi.

DFM's forskning sigter mod udvikling af målemetoder med stadig større nøjagtighed samt udvikling og anvendelse af målemetoderne i industri og samfund.

DFM deltager i internationale projekter vedrørende opbygning af metrologisk infrastruktur i en række af de nye medlemmer af EU og i lande udenfor Europa.

DFM koordinerer den decentrale metrologiske struktur i Danmark gennem organisationen DANIAmet.

DFM tilbyder akkrediterede kalibreringer af certificerede referencematerialer under DANAK akkreditering nr. 255.

DFM's kvalitetssystem er certificeret i henhold til DS/EN 9001:2008 og omfatter ydelser indenfor forskning, rådgivning og kalibrering.

www.dfm.dk