Produkter » Kapacitiv niveau indikering

Medium_pn_vegacap
Kapacitiv niveauindikering:


Det kapacitive målesystem er et universalt og velkendt princip, og det anvendes i vid udstrækning i industrien.

Et stort sortiment af elektroder og ekstra tilbehør, samt forskellige typer forstærkere, gør det muligt at måle i alle former for væsker og faststoffer selv under ekstreme forhold. Princippet i en kapacitiv måling består i at registrere en kapacitets-ændring imellem målesonden og en ledende beholdervæg.

Man kan sammenligne det med en kondensator. En kondensator består, som bekendt af to metalplader med et isolerende materiale i mellem. Dette isolerende materiale kaldes et dielektrikum, og kan være et hvilket som helst ikke-ledende medie, f.eks. luft. Et stofs evne som isolator, eller dets evne til at lede elektriske kraftlinjer, angives ved dets dielektricitetskonstant (er).


Valg af sonde

Sonderne opdeles i 2 typer: fuld-isoleret og del-isoleret. Medier med en dielektricitetskonstant over ca. 5, vil give en direkte kortslutning mellem sonde og beholdervæg, og så vil det ikke være mulig at måle noget. Løsningen er at vælge en fuld-isoleret sonede. Denne er forsynet med et elektrisk isolerende lag der sikrer at der ikke sker en kortslutning, men i øvrigt ikke forstyrrer målingen. Man kan sagtens anvende en isoleret sonde også i ikke-ledende medier.

Sonderne kan anvendes i temperaturområder op til 200°C med en temperatur-adapter. En speciel version kan fås op til 400°C.
Referencerør anvendes f.eks. hvis man har en plastbeholder eller en liggende cylindrisk tank.

Klæbrige medier og medier med varierende fugtighedsgrad

I tilfælde hvor mediet er tyktflydende eller klæbrigt, vil der med stor sandsynlighed opstå en opbygning af mediet på tankvæggen, på sonden og mellem tank og sonde.


Normalt ville en sådan opbygning forstyrre målingen så meget, at sonden altid ville angive fuld niveau. VEGA har udviklet en speciel oscillator der løser problemet samtidig kan den håndtere variation i fugtighedsprocenten, sålænge den totale fugtighedsprocent ikke overstiger 15%.

Kontakt mig

Udfyld nedenstående felter, klik send, og vi vil kontakte dig snarest muligt.