Produkter » Konfiguration af Feltbus instrumenter

Medium_634024_web

Yokogawa Fieldmate kan benyttes til konfigurering og servicering af PROFIBUS, HART, Foundation Fieldbus og BRAIN instrumenter.

Yokogawa lancerede for et lille års tid siden deres universelle parametreringsværktøj Fieldmate. Fieldmate er udsprunget af Yokogawas asset management software PRM, og indeholder en del af de funktioner som ses heri.

Fieldmate, er som navnet antyder den transportable udgave af PRM, som installeres på en bærbar PC, og bruges på værksted eller i felten til parametrering og fejlsøgning på instrumenter.

Den nyeste version af Fieldmate understøtter nu også Profibus kommunikation.

Fieldmate er baseret på begge de dominerende kommunikationsteknologier indenfor procesinstrumentering – FDT/DTM, og EDDL. Værktøjet kan derfor benyttes til parametrering af alle gængse instrumenter på markedet uanset fabrikat.

Fieldmate leveres med Hart - DTM filer til så at sige alle de instrumenter, der findes på markedet i dag. Også instrumenter hvor leverandøren ikke selv har udviklet DTM’er. Dette har kunnet lade sig gøre ved at konvertere DD’er, som benyttes i Hart-håndterminaler til DTM.

Fieldmate er opbygget omkring følgende funktioner:

Log ind kan foregå med brugernavn og adgangskode. Dette giver mulighed for i historikken at se hvem der har udført ændringer på instrumentet. (Fig. 1)

FieldMate   Fig. 1

 Hvis kommunikationsprotokollen vælges, vil softwaren med det samme søge efter instrumenter, som præsenteres i Segment vieweren.  (Fig. 2)

kommunikationsprotokol, Segment viewer  Fig. 2

 I Segment vieweren kan forskellige funktioner startes op afhængig af instrumenttypen.

1.   Device Vieweren giver for Hart instrumenter information om status på instrumentet. Aktuel procesværdi og eventuelt andre Hart variabler. Her er også mulighed for at få vist en trend over disse værdier. Denne trend kan eksporteres til en csv fil.

2.   Device Setup vil starte DTM works, som er en Yokogawa FDT applikation. Denne adskiller sig ikke væsentligt fra andre FDT applikationer, som f.eks. Pactware, da funktionerne for det meste er givet ved det aktuelle instruments DTM. Dog skal muligheden for at gemme data til en database, og muligheden for at udprinte opsætningen nævnes. (Fig. 3)

Device Setup  Fig. 3

3.   Parameter manageren benyttes for instrumenter med DD filbeskrivelse, som f.eks. Foundation Fieldbusinstrumenter, eller andre instrumenter, som leveres med DD filer.
DD instrumentopsætning er lidt mere enkel end DTM teknologien. Den består i store træk af en simpel parameterliste, uden mulighed for avancerede beregninger eller avanceret grafik, som det ses i DTM.
I parameter manageren kan man gemme opsætningen af et instrument. Farvemarkering vil angive om en gemt fil afviger fra den aktuelle opsætning, og man kan hurtigt komme tilbage til grundværdierne. Dette giver også mulighed for at overføre værdierne fra en transmitter til en anden.
I Parameter manageren kan man desuden udvælge parametre man oftest justerer, og have dem på en fane for sig. Derved skal man ikke gennemgå samtlige parametre før man finder de væsentlige. (Fig. 4)

 

Fig. 4

4.   User Defined Connection giver mulighed for at benytte kommunikation-DTM’er, der ikke understøttes som standard. F.eks. DeviceNet eller Vegas Vegaconnect. Disse User Defined Connections kan gemmes og benyttes,når der er brug for det.

Device Navigator er en database over de instrumenter, man har registreret i Fieldmate. (Fig. 5)

Device navigation

Fig. 5

Herfra kan man vælge et instrument, og kalde dets vedligeholdelsesdata op – Device maintenance Info.

Device Maintenance Info er databasen over det enkelte instrument.

Herfra har man endnu et udvalg af funktioner:

1.   Device Info indeholder dels informationer hentet i instrumentet, og dels informationer som man selv kan skrive ind, som f.eks. leveringsdato, placering, TAG-kommentarer mm.

2.   Memo er valgfri information, som f.eks. kalibreringsdato og status med vedhæftede filer, som kunne være kalibreringscertifikat eller et billede af instrumentet in situ eller placering i virksomheden.

3.   Document bruges typisk til manualer.
Her er der mulighed for at oprette en template, som indeholder de manualer der tilhører en instrumentmodel, og benytte denne til alle instrumenter af samme type.

4.   History indeholder historik over ændringer foretaget i instrumentet. Hvem, hvad, hvornår og hvorfor. Med beskrivelse af parameter – hvad den er ændret fra og til. (Fig. 6)

History

Fig. 6

5.   Parameter og DTM Data er gemte opsætninger for det enkelte instrument. Disse kan kaldes op off-line, ændres og man kan derefter forbinde sig til instrumentet og downloade ændringerne.

Yokogawa har med Fieldmate udviklet et software værktøj, som giver mulighed for at udnytte den stigende funktionalitet i instrumenterne optimalt.

Fieldmate bliver løbende opdateret, og nye versioner kan hentes gratis på internettet, så snart man har registreret sin licens.

 

Opsummering:

• Flere forskellige kommunikationsprotokoller indbygget: Profibus, Hart, Foundation Fieldbus og Brain

• Et værktøj til alle typer af instrumenter

• Understøtter FDT/DTM og EDDL

• Kan benytte eksterne kommunikations DTM’er

• Hurtigt overblik over alarmstatus

• Instrumentdata kan gemmes og udprintes

• Instrumentdata kan kopieres fra et instrument til et andet

• Database for hvert enkelt instrument

• Manualer kan tilknyttes instrumentet

• Memo for hvert enkelt instrument kan oprettes

• Historik over opsætning og vedligehold på instrumentet.