NDC

NDC

NDC Engineering producerer NIR udstyr til måling af fugt, fedt, protein og nikotin både som in-line og at-line

 

Medium_ndc

NDCNDC Infrared Engineering har over 40 års erfaring i design og producering af on-line og at-line instrumenter udviklet specielt til, at overholde de strenge krav i procesindustrien - blandt andet fødevare-, kemikalie-, tobaks-,  papir-, pharma-  industri med flere

Firmaets tekniske udviklingsteam har indgående kendskab til produkternes fysiske og kemiske egenskaber, målingen og kontrolkrav i processen, samt de mange analysemetoder, der anvendes i kvalitetssikringssystemer. Målet er, at udvikle præcise, stabile og robuste måleudstyr, der overholder kravene for proces- og kvalitetskontrol, samt kan erstatte off-line og laboratoriemetoder, med real-time on-line målere eller hurtige at-line målere.

Hovedprodukterne fra NDC omfatter: Serie 710e On-Line NIR Gauges og InfraLab e-Series At-Line Analyzers

NDC er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2000www.ndc.com

NDC Infrared Engineering has over 40 years of experience in the design and manufacture of on-line and at-line instruments developed specifically to meet the exacting requirements of the process Industries, including: Food, Chemicals, Tobacco, Converting, Paper, Pharmaceuticals, Extrusion and more.

The company’s engineering development team has in-depth knowledge of the physical and chemical attributes of the products, we measure, the measurement and control requirements in the process, and the many analytical methods used in quality assurance systems. Our objective is to develop accurate, stable, robust measurements that can be trusted for process and quality control, replacing off-line and laboratory methods, with real-time on-line gauges or rapid at-line analyses.

Key NDC products include: the Series 710e On-Line NIR Gauges and the InfraLab e-Series At-Line Analyzers