Optek

Optek

Optek - producent af in-line sensorer til koncentrationsmåling, farve, UV, NIR, turbiditet, pH og ledningsevne.

 

Medium_optek-intro-ny

Optek
Optek in-line sensorer er i stand til at måle koncentrationen, farve, UV, NIR, turbiditet, pH og ledningsevne ved hjælp af innovative teknologier med præcise og pålidelige resultater.
Optek navnet står for præcis, høj kvalitets in-line fotometri.


Optek analysatorer installeret over hele verden og i flere brancher, f.eks Biotech, Kemi, Bryggeri, Petro og Papir, til styring af processer og sikre produkternes kvalitet i real-tid.
Procesoptimering ved hjælp af in-line fotometri har ført til besparelser på mange områder. Optek analysatorer har bevist deres styrke i en række hårde processer, herunder højt tryk og temperatur applikationer,  i korroderende proces flow, og i explosionsfarlige områder.

Optek er kvalitetscertificeret i henhold til ISO9001:2000

www.optek.com


Optek inline analyzers are capable of measuring concentration, color, UV, NIR, turbidity, pH and conductivity using innovative technologies for accurate and reliable results.

The optek name stands for precise, high quality inline photometry. optek analyzers installed all over the world and in several industries like Biotech, Chemistry, Brewing, Petroleum and Pulp&Paper, control processes and ensure product quality in real-time.

Process optimization using inline photometry has led to savings in many areas. optek analyzers are proven to work in a variety of tough process conditions, including high pressure and temperature applications, in corrosive process streams, and in hazardous areas.