Produkter » Optimer dine processer

Medium_analyse-bronkhors-intro

Større udbytte, tidsbesparelser, reduceret spild,
mindre vedligehold med mere.

Kemiske, farmaceutiske samt fødevareproducerende virksomheder har alle et eller flere laboratorier tilknyttet. Laboratoriet foretager dagligt analyser til bestemmelse af en given koncentration som f.eks: tørstof, vandindhold, farve, konsistens m.m. Resultatet af en laboratorieanalyse er ofte kritisk, og værdien anvendes til at styre processen med, sikre at kvalitetsparametre og krav er overholdt, samt give svar på om en given proces forløber, som den skal.

Tidskrævende analyser

Laboratoriets analyser af udtagne prøver fra forskellige stadier af en eller flere processer er yderst vigtig. Men ofte er de anvendte at-line og off-line analysemetoder, tidskrævende, og der
kan gå lang tid, inden der haves et svar på en given prøve. Ofte er svartiderne så lange, at styring af processen ikke er mulig, og i værste tilfælde ikke tidsnok til at opdage at noget er gået galt i processen. Konsekvensen kan være at kvalitetsparametre og krav ikke bliver overholdt, og dette kan i mange tilfælde have store økonomiske omkostninger samt ekstra tidsforbrug ved uheld og genbearbejdelse af produkt.

Hurtige svartider

Da laboratoriet ofte har travlt og ikke har kapacitet til flere analyser end de i forvejen udfører, gælder det om at tænke over hvilke parametre, der er de vigtigste at måle i din proces. Herefter at få implementeret dem direkte i processen, ved at investere i analytisk in-line procesinstrumentering. In-line analyse har den egenskab at give dig indblik i dit procesforløb sekund for sekund med stor repeterbarhed og nøjagtighed. Du kan med fordel styre processen efter set-punkter og resultatet af in-line analyse er bl.a. større udbytte, mindre spild, reduceret ener-giforbrug og mindre arbejdspres i laboratoriet.

Gennemgå dine målebehov

Det er ikke kun de parametre laboratoriet analyserer, du kan starte med at implementere in-line i processen. Du kan med fordel også tænke over hvilke nuværende in-line målinger, eller mangel på samme, der giver en udfordring for dig i hverdagen; f.eks faseadskillelse, som laboratoriet ikke kan hjælpe med.

Har du en måling, der kræver meget vedligehold, så kunne et andet måleprincip måske give dig en mere problemfri hverdag. Er der en parameter, som laboratoriet ikke kan måle, som ville være nyttig at have? Tænk over det - analytisk in-line procesudstyr er repetérbart og nøjagtigt, og dækker bredt med relative målinger, der nemt lineariseres til dine ønskede procesparametre.

Downloads