SensoTech

SensoTech

SensoTech - producent af udstyr til måling af koncentration, komposition og karakteristika i væsker

 

Medium_sensotech-intro_1

SensoTech
SensoTech - producent af udstyr til måling af koncentration, komposition og karakteristika i væsker
Hovedprincippet i LiquiSonic® systemet, bestående af en controller og op til fire sensorer, er at detektere og overvåge koncentrationen og densiteten af alle typer for væsker i kontinuerlige processer.
LiquiSonic systemet anvendes i mange processer inden for industrien og i laboratorie applikationer - uanset om det er massefylde af øl, sammensætning af rengørings- og rensebade i stål industrien, sukkerindholdet i drikkevarer eller koncentrationen af opløsninger, syre og lud i den kemiske industri.
Yderligere applikationer er detektering af fase interface eller kontrol af komplekse reaktioner såsom polymerisation og krystallisering.
Systemet kan reducere omkostningerne, sikre optimal produkt kvalitet og maksimal sikkerhed på fabrikken.

SensoTech er kvalitetscertificeret i henhold til ISO9001:2008


www.sensotech.com

SensoTech is a provider of systems for the analy sis and optimization of process liquids.

The main principle of our innovative LiquiSonic® systems consisting of a controller and up to four sensors is to detect and monitor precisely the concentration and density of all types of liquids in continuous processes.

LiquiSonic systems are deployed in many industrial processes and laboratory applications - whether it is the original gravity of beer, the composition of cleaning and treatment baths in the steel industry, the sugar content of beverages or the concentration of solutions, acids and alkalis in the chemical industry.

Further applications are the phase interface detection or the monitoring of complex reactions like polymerization and crystallization. Thanks to their efficient use of resources they also help to reduce costs, ensure optimal product quality and maximum plant safety.