Vi fortsætter kampen imod pesticidrester i drikkevandet!

Vi fortsætter kampen imod pesticidrester i drikkevandet!

 

Vi fortsætter kampen imod pesticidrester i drikkevandet!

Med støtte til to projekter tager vi nu endnu et stort skridt i kampen imod klorerede opløsningsmidler og pesticidrester i drikkevandet.

Det første projekt giver os mulighed for at arbejde videre med udviklingen af den UV-baserede vandbehandlingsløsning i samarbejde med DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S. Vi håber, at projektet kan ende ud i en effektiv og konkurrencedygtig teknologi til at fjerne klorerede opløsningsmidler og dermed nedbringe brugen af filtre med aktivt kul og/eller øge behandlingskapaciteten.

Det andet projekt går ud på at udvikle sensorer til realtidsmåling af kloreret forurening i drikkevand sammen med Teknologisk Institut, HOFOR og AquaSense A/S. Med en realtidsmåling vil det være muligt at overvåge driften, og det kan være med til at øge effektiviteten af vandbehandlingen i det første projekt.

Du kan læse meget mere om vores to projekter her. 

Formålet med MUDP: 
MUDP har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse bl.a. gennem tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter.