Om os

Om os

Velkommen til en oversigt over Insatech's medarbejdere. Her finder du information om vores telefonnumre, e-mailadresser og ansvarsområder.

 

Om os


En troværdig og kompetent partner

Insatech A/S blev en del af Addtech AB, Stockholm i 2005 og har siden etableringen i 1989 haft en positiv udvikling til i dag, hvor vi er >75 medarbejdere 
Vores mission er at være en troværdig og kompetent partner, der leverer tekniske løsninger og rådgivning inden for proces instrumentering og automation.


Troværdighed og kompetence er vores medarbejderes kerne. Det er hvordan, vi agerer over for kunderne, samarbejder og respekterer hinanden internt. Det betyder at vi lægger energi og stolthed i vores arbejde og overfor kunden, for at finde den rigtige og teknisk optimale løsning! Vores kompetencer har vi i kraft af vores medarbejderes uddannelser, erfaringer, samt den træning og efteruddannelse, der følger i Insatech.

Det har ført til mangeårige og givende partnerskaber med nogle af verdens førende producenter, som gør, at vi er i stand til at yde en global service.
Vi arbejder som en professionel partner for vore kunder, vi tror på langvarige relationer, og er i stand til at levere kvalitetsprodukter, -løsninger og services indenfor måling, kontrol og kalibrering i stort set alle industrier og processer.

Vore primære markeder er fødevare-, energi-, marine-, pharmaceutisk- og olie&gas industrien, hvilket betyder, at vi har en høj viden om de branche-specifikke applikationer og de krav, der stilles til dokumentation på disse områder.

Vores primære kompetenceområder:
• Procesinstrumentering og kalibreringsudstyr
• Automation, kontrol og dataopsamling
• System design, engineering og validering (DCS og sikkerhedssystemer)
• Service / vedligehold og kalibrering (ISO 17025 akkreditering)
• Site surveys og evaluering
• Marine- og skibsindustri løsninger
• Projektledelse
• Mobile kalibreringsrigge
• Special fittings
• Trådløse løsninger til overvågning og kontrol
• Komplette løsninger inkl. montage og opstart
• Seminarer og uddannelse


Addtech præsentation
 

About us
Insatech A/S became a part of the Addtech Group of companies – Addtech AB, Stockholm, and has since the company was established in 1989, we have had a positive business development. Today we are more than 75 employees.
Our mission is to be a trustworthy and competent partner, who supply technical solutions and engineering within process automation.

As a result of our longstanding partnership with some of the world’s leading manufacturers within instrumentation and automation, we are able to provide a global service.
We work as a professional partner for our suppliers and for our customers  – we believe in long relationships.
Our main markets are in the Pharmaceutical, Food, Energy, Marine /Oil&Gas Industry, which means we have a strong knowledge  of the special applications, as well as the requirements for documentation in these areas.

Our main business areas:

• Process instrumentation and calibration equipment
• Automation, control and data aquisition
• System design, engineering and validation (DCS and Safety Systems)
• Service/maintenance and calibration (ISO 17025 accreditation)
• Site surveys and evaluation of process optimization based on better control practices
• Marine- and ship solutions, Cargo Management Systems
• Project Management
• Flow rigs/ calibration rigs
• Special fittings
• Product enhancements
• Wireless solutions for monitoring and control
• Complete solutions including panels and commissioning
• Seminars and training


       
Downloads
Personaleoversigt - [Brochure]