Logo

Performance Check på regn- og spildevandsflowmålere

Regnvand er og bliver et større problem, og perioder med kraftig regn, kan resultere i overløb hos rensningsanlæggene til f.eks. fjorde og åer. Derudover oplever vores serviceteknikere afvigelser på helt op til 20 % ved spildevandsflowmålinger, som blandt andet kan være forårsaget af fedtbelægninger i spildevandsrørene – og da forsyningsselskabet står med bevisførelsen, kan fejlmålinger være en bekostelig affære.

Det er aldrig ønskværdigt at udlede spildevand, men oftest uundgåeligt og derfor er det afgørende, at dokumentation er i orden, da manglende dokumentation kan resultere i, at du skal betale en større bod end for den mængde du har udledt. Derfor tilbyder vi ét Performance Check af dine regn- og spildevandsflowmålere, så du undgår store afvigelser og dermed sparer penge, hvis uheldet skulle være ude.

Med dette check gennemgår og vurderer vi din flowmålers placering og montage. I vores gennemgang lægger vi særlig vægt på kontrol af: 

  • Om måleren er skaleret korrekt 
  • Montage af flowmåleren i forhold til specifikationer 
  • At elinstallation er udført korrekt og er intakt
  • Om der er fremmedlegemer, begroninger m.m. i dit anlæg, der kan påvirke niveaumålingen
  • Om beton, metalindlæg osv. på dit anlæg stadig er intakt, så forudsætningerne for en korrekt flow-beregning er tilfredsstillende

Efter gennemgangen udfærdiger vi en rapport over dit overløb inklusive eventuelle optimeringsforslag til målestederne. Dermed får du vished for, om din flowværdi i SRO-systemet vises og logges korrekt. Samtidig får du indsigt i om eventuelle myndighedskrav overholdes. Med rapporten kan du få hjælp til at udbedre eventuelle problemer og tage stilling til om du fremadrettet har behov for løbende service eller vedligehold.

Pris: 1.500 DKK. Prisen inkluderer ét Performance Check, rapportering/kvalitetsstempel og kørsel!

Bestil et Performance Check

Øvrige Performance Checks

MG 8025 Png

Performance Check

Har du et instrument der driller, så tilbyder vi et Performance Check. Med et Performance Check kommer vores tekniker ud til dig og laver en komplet gennemgang, af din installation og instrument, hvorefter han afleverer en tilstandsrapport. Derved sikrer du, at dit udstyr er monteret og opsat korrekt – og at du får det maksimale ud af udstyret!

Radiometrisks Performance Check

Performance Check på radiometriske kilder

Vores serviceteknikere har igennem årene set mange installationer, hvor særligt lukkemekanismen har sat sig fast, fordi kilden har siddet i et slidende miljø med meget støv og skidt. Hvis ikke lukkemekanismen fungerer korrekt, er det ikke forsvarligt at udføre service omkring den radioaktive kilde. Derfor kan et check af dine radiometriske kilder være afgørende for at skabe en sikker arbejdsplads!

Tilbage til toppen

Search