Produkter » Magnetisk flowmåler til enhver opgave

Medium_3713126

Standard flowmålere duer simpelthen ikke til visse flowopgaver!

Måleprincippet i en magnetisk induktiv flowmåler er baseret på Faraday’s lov om induktion, som lettere omskrevet siger, at hvis en leder bevæges igennem et magnetfelt, vil der vinkelret på lederens bevægelsesretning, blive induceret en spænding. Denne spænding er ligefrem proportional med hastigheden på mediet.

I den magnetiske flowmåler er det mediet, der er lederen, idet man skal lægge mærke til, at Faraday ikke stiller krav om, hvor god lederen skal være. Mediet skal dog være ledende.

Da de første magnetiske flowmålere kom på markedet, benyttede de en AC spænding til at drive eksita-tionsspolerne. Det var dog forbundet med visse ulemper, f.eks. et effektforbrug på op til 300W ved en størrelse DN200. En anden ulempe var et ustabilt nul-punkt, men der var også fordele i form af stor immunitet over for tørstof og mulighed for at måle selv ved meget lave ledningsevner.

DC spændingen derimod, som er det normale i dag, har et meget stabilt nulpunkt, men kan have problemer med responstid og høje tørstofindhold.

AXF med svejseenderAXF med svejseender

Til Yokogawa’s magnetiske induktive flowmåler AXF anvender man DC-spænding til at drive eksitationsspolerne men ved henholdsvis 6,25 og 75Hz, og derved fået alle egenskaberne ved begge principper. Dette betyder bla., at man i AXF måleren får en meget stabil, hurtig og nøjagtig flowmåler. Dette er Yokogawa ene om, men man har ikke nøjedes med dette. Yokogawa har også udviklet en udvidet eksitationfrekvens, hvor frekvensen hæves fra 75 til 160Hz. Denne funktion anvendes, når der skal måles på meget høje koncentrationer af tørstof, eller hvis mediet indeholder luftbobler o.lign.

Problematikken ved måling på medier med højt tørstofindhold er, at partiklerne rammer elektroderne og giver støj. Det er derfor heller ikke uvæsentligt hvilken form for tørstof, det drejer sig om. Er det f.eks. organisk tørstof, er påvirkningen mindre end ved sten/grus/sand, da disse giver mere støj ved kontakt med elektroderne. På figur 1 ses resultatet af en test foretaget hos Yokogawa, hvor Zinkperler tilsættes mediet. Her ses det tydeligt, at den udvidede dobbelte eksitationsfrekvens giver et meget mere roligt signal, end hos andre typer af magnetiske flowmålere egnede til høje tørstofindhold.

Graf som viser test af måling af vand med zinkperler

Figur 1. Graf som viser test af måling af vand med zinkperler. Der er lavet måling med standard dobbelt eksitationsfrekvens og med udvidet dobbelt eksitationsfrekvens.


De fleste magnetiske målere har enten en PTFE eller PFA liner. Det er begge Teflonprodukter, hvor PFA er en videreudvikling af PTFE og har en finere struktur, maskestørrelse om man vil.

Teflon har en høj kemisk resistens overfor de fleste medier og lever desuden op til kravene fra FDA. Derfor er dette det naturlige valg og standard i de fleste målere. Teflon har dog den ulempe, at den termiske udvidelseskoefficient er langt større end den for stål. Dvs. når måleren udsættes for varme medier, udvider Teflonen sig mere end resten af måleren. Det kan især give problemer, hvis der derefter ledes et køligt medie igennem måleren, som øjeblikkeligt afkøler teflon-lineren, som derved trækker sig sammen igen. Hvor stålet er længere tid om at køle af pga. den større masse, og det at lineren virker isolerende. Det kan føre til at lineren buler ud eller direkte klapper sammen.

PFA liner-opdeling i Yokogawa's AXF-måler

Dette problem har Yokogawa løst ved at støbe deres PFA liner direkte i flowtuben og indstøbe et stålnet til at holde på lineren, i stedet for den mere almindelige metode, hvor en ”strømpe” af PTFE presses på plads.

Skal der måles på et slidende medie, er teflon-lineren ikke så velegnet til dette. Her kan der i stedet vælges en gummiliner, eller den meget stærke keramiske liner. 

AXF med sanitær tilslutningAXF med sanitær tilslutning

Det er også muligt at få AXF måleren i en sanitær udførelse, hvor tilslutninger, såsom Tri-Clamp, mejeritilslutning og svejseender er tilgængelige. Udover de sanitære tilslutninger er også elektrodeudførelsen anderledes fra de alm. typer. Hvor elektroden er cylindrisk på den almindelige model, er den yderste del af elektroden konisk på den sanitære. Dette giver en mere tæt montering i PFA-lineren, så bakterier og lignende ikke kan få grobund.

Yokogawa’s avancerede diagnostics funktioner indbefatter bla. en elektrodeovervågning, som via 4 indstillelige niveauer kan give alarm, hvis der kommer belægninger på elektroderne, og dermed fortælle hvis de skal renses. Måleren har to alarmudgange som kan sættes op til denne funktion.

Som noget nyt kan vi levere AXFmåleren med de fleste optioner inden for 3 uger, samtidigt med at vi har et omfattende lager, hvorfra der kan sendes fra dag til dag. Står du og skal bruge en magnetisk flowmåler, så kontakt Insatech. Vi har dygtige medarbejdere, der kan hjælpe dig med lige netop din applikation.


Yokogawa udviklede sine første magnetiske induktive flowmålere i 1953, og i dag produceres en serie af flowmålere under navnet ADMAG. Serien bygger på mange års erfaring og over 1.000.000 producerede flowmålere.

Serien består af:

AXF der med sin unikke dobbeltfrekvens klarer selv den vanskeligste opgave såsom højt tørstofindhold, sanitære applikationer og meget hurtig responstid. AXF er afløseren for den populære AE model.

SE til de mere almindelige opgaver, herunder diverse kemikalier og vand.

RXF der er udviklet specielt til vand-/spildevandsapplikationer.

 

Løsninger

Vi har igennem årene løst mange måle- og styringsopgaver i mange forskellige brancher, hver branche har sine udfordringer.

Herunder viser vi nogle af disse løsninger eller beskrivelse af et produkts muligheder.