Logo

TOC (Total Organic Carbon) er en vigtig måleparameter når vi taler kvalitetskontrol af vand, især ultra rent vand og vand til pharmaceutisk brug. TOC niveauet overvåges ligeledes med fordel for kvalitetsstyringen af drikke – og procesvand samt  i forsyningssektoren.

Niveauet af TOC indikerer tilstedeværelse af organisk materiale i mindre eller større grad og hvad enten det stammer fra forurening, biofilm eller rester af rengøringsmidler efter endt rengøring. Måling af TOC er en ikke specifik metode, hvilket vil sige at den opgivne værdi ikke angiver forureningens kilde. TOC måles typisk i området fra 0,5 ppb til 50 ppm.

Læs om Total Organic Carbon - TOC
7RESULTATERNULSTIL
Insatech_Sievers_M500_online_TOC_Analyzer
Total Organic Carbon - TOC

Sievers M500 Online TOC

Til måleområdet 0,03 ppb til 2,5 ppm med høj målenøjagtighed samt mulighed for ledningsevnemåling. On-line detektion af kritisk organisk kontaminering eller total organisk kulstof (TOC) i ultrarent vand eller WFI - water for injection

Insatech SUEZ Sievers M9 Family TOC Analyzer 16 9
Total Organic Carbon (TOC)

Sievers M9 Total Organic Carbon (TOC) Analyzer (0,03 ppb...50 ppm)

Sievers M9 Total Organic Carbon (TOC)-analysatorer giver stabile og nøjagtige data til ultrarent og pharmaceutisk vandovervågning, rengøringsvalidering og andre applikationer. Disse analysatorer har et måleområde fra 0,03 ppb...50 ppm og bygget til at overholde kravene til pharmacopeia og dataintegritet 21 CFR Part 11.

Insatech SUEZ Sievers Checkpoint Total Organic Carbon Sensor Hr 16 9
Total Organic Carbon (TOC)

Sievers CheckPoint Total Organic Carbon (TOC) sensor (0,05...1000 ppb)

Sievers CheckPoint On-Line / Portable Total Organic Carbon (TOC) sensor giver fleksibilitet ved måling af lavt niveau af TOC. Den kan bruges on-line til kontinuerlig overvågning eller transporteres til et hvilket som helst sted i processen. Denne sensor er et kraftfuldt værktøj til hurtig diagnostisk prøvetagning og fejlfinding til mikroelektroniske, pharmaceutiske og energiapplikationer.

Insatech SUEZ Sievers M5310 C Family With Autosampler 16 9
Total Organic Carbon (TOC)

Sievers M5310 C Total Organic Carbon (TOC) Analyzer (4 ppb...50 ppm)

Sievers M5310 C Total Organic Carbon (TOC) analysatorer er designet til drikkevandsindustrien og overvågning af vandkvalitet. Disse analysatorer har et måleområde fra 4 ppb til 50 ppm og bygget til at overholde kravene til SM 5310 C og US EPA 415.3.

Insatech SUEZ Sievers Innovox Family 16 9
Total Organic Carbon (TOC)

Sievers InnovOx Total Organic Carbon (TOC) Analyzer (50 ppb...50000 ppm)

Fra industrielt procesvand og spildevand til koncentreret saltvand er Sievers InnovOx Total Organic Carbon (TOC) analysatorer designet til at måle organisk kulstof på tværs af en bred vifte af vandprøver. Med et dynamisk driftsområde på 50 ppb til 50.000 ppm sikrer denne analysator overlegen TOC-genfinding og nøjagtighed med dens patenterede Supercritical Water Oxidation-teknik. Denne teknik gør analysatoren mere robust og giver mere oppetid ved udfordrende prøvesammensætninger.

Insatech Reference Standarder 1
Total Organic Carbon - TOC

Sievers TOC reference standarder

Certificerede TOC referencestandarder, der anvendes til verifikation og justering af TOC instrumenter

Insatech 5 Vials TOC 1
Total Organic Carbon - TOC

Sievers TOC Vials

Sievers TOC vials fås i forskellige udgaver, så du kan få det prøveglas, der passer bedst til netop din applikation.

No results found

Hvorfor måle TOC?

TOC eller total organic carbon bruges oftest til at vurdere renheden af vand i blandt andet den pharmaceutiske industri, ved produktion af mikroelektronik, drikkevands- og spildevandsbehandling. I nogle industrier måles TOC – total organic carbon for at overholde lovgivning og regulativer, men TOC kan også bruges til at:

  • få et indblik i hvordan processen kører
  • vurdere effekten og effektiviteten af rengøringen ved rengøringsvalidering,
  • detektering af eventuelle lækager
  • og mange flere applikationer.

Insatech Dirty Clean Water 1

Drikkevandsbehandling

I mange lande er TOC målingen et vigtigt kontrolparameter i produktionen af rent drikkevand. TOC-målingen bruges til at sikre at der fjernes en tilpas mængde af totalt organisk kulstof fra selve vandet, så det er sikkert at drikke vandet. Overvågning af niveauet af organisk kulstof er et værdifuldt parameter under alle processtep ved vandbehandlingen fra behandlings-optimering, kvalitetskontrol og overholdelse af gældende lovgivning.

Ved at forstå og optimere de forskellige separationsprocesser ved drikkevands-behandling er vigtig for hurtigt at kunne detektere ændringer i selve rå-vandet og for at reducere produktionsomkostninger.

Mikroelektronisk produktion

Når der produceres mikroelektroniske komponenter, overvåges TOC-indholdet i produktionsvandet, fordi TOC i vandet kan resultere i produktionsfejl på siliciumpladerne og printkort når det printes. Hvis vandet ikke er fuldkomment rent, påvirker det kvaliteten af det færdige produkt.

Hvordan virker et TOC-instrument

TOC-instrumentet konvertere organiske molekyler til kuldioxid (CO2) og måler mængden af det producerede CO2 for at determinere TOC koncentrationen. Måden hvorpå de organiske molekyler konverterer til CO2 er forskellige fra fabrikat, ligesom måden hvorpå koncentrationen bestemmes på.

Man kan inddele TOC-instrumenter i to klasser, TOC-analyzere og TOC-sensorer og forskellen på disse inkluderer:

  • Hvordan de konverterer eller oxiderer organiske kulstof molekyler for at danne CO2
  • Hvordan de detekterer den producerede CO2.
  • Hvordan TOC-instrumentet håndteres andre ioner der dannes når organiske molekyler oxideres.

Metoder til CO2 detektering

Der findes tre primære metoder til detektering af CO2 ved de TOC-analyzere der er på markedet.

  • Non-Dispersive Infrared (NDIR)*
  • Direct conductometric** (Non-selective Conductometric)
  • Membrane Conductometric** Detection (Selective Conductometric)

*NDIR TOC – Non-Dispersive Infrared: Detekterer den producerede mængde CO2 i gasfasen og skal oftest bruges bæregas for at målingen kan lade sig gøre.

**Conductometric: Her måles den producerede mængde CO2 i væske fasen, hvor en ændring i ledningsevnen omregnes til en koncentration af organisk kulstof.

Insatech Vials Analyse 1
Insatech Clean Room Protecting Uniform 1

Pharmaceutisk produktion

Pharmaceutiske producenter bruger måling af Total Organic Carbon i renset vand og i Water-For-Iinjektion (WFI) for at være i overensstemmelse med de gældende regulativer indenfor de harmoniserede pharmacopoeia, blandt andre Amerikanske USP <643>, Europæiske EP 2.2.44, Japanske JP, Indiske IP, Kinesiske ChP. Ved at måle online på vandbehandlingsloop i real tid, kan målingen bruges til der langt hurtigere kan detekteres hvis noget skulle være uden for specifikationer (Out-of-specifikations OOS) eller hvis der sker et skift i trend af måledata (out-of-trend OOT). Ved at detektere i realtid kan man sikre at der skal ikke skal kasseres batch og derved undgår tabt produktion og spare omkostningerne forbundet med spildt produktion.

Cleaning validation

Total organic carbon kan bruges som et værdifuldt værktøj til rengøringsvalidering, verifikation af effektiviteten af rengøringen og kontinuerlig monitorering af rengøringen. I rengøringsvalidering, også kaldet cleaning validation anvendes TOC til blandt andet at bekræfte at aktive pharmaceutiske ingredienser (API), vaske- og rengøringsmidler er fjernet efter endt rengøring. Denne bekræftelse af at alle kontamineringer er fjernet efter endt rengøring kan bruges til at frigive produktionsfaciliteter uden at der er risiko for kontaminering mellem produktions-batchs.

Tilbage til produktoversigten

Insatech Medarbejdere Website SON Red
KONTAKT VORES EKSPERT

Sarah Omø Nielsen

Product Manager - TOC


Tlf: +45 2761 4517

Email: Sarah.Nielsen@insatech.com

Skriv til Sarah

Tilbage til toppen

Search