Logo

Klimaforandringer og reducering af CO2 vil have en stor indflydelse på dette segment i de kommende år. Derfor vil energi og forsyningsbranchens fokus være på at bevæge sig væk fra at bruge fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas over til grønne alternativer som vind, sol og bio-/ e-brændsler.

Kraftvarme

De traditionelle kraftvarmeværker vil frem mod 2050 have et stigende fokus på at bruge så lidt fossile brændstoffer som muligt. Dette kan for eksempel gøres, ved at effektivisere produktionen, så aftrykket bliver mindst muligt eller ved at skifte til grønne alternativer. Derudover vil overskudsvarme, fra virksomheder, der producerer meget varme, begynde at spille en meget større rolle i fjernvarmen.

Vi kan hjælpe dig med rådgivning og instrumentering til den daglige drift af dit kraftvarmeværk. Vores serviceteam kan også hjælpe dig i perioder, hvor der er ekstra meget at lave for eksempel under revision, hvor vi blandt andet kan udføre kalibrering af dine instrumenter. Derudover kan vi hjælpe med måleudstyr til nye brændstoffer samt fjernvarme og -køling.

Vi har blandt andet hjulpet med

 • At bygge og installere vandbarer til overvågning af vandkvalitet, blandt andet pH, ledningsevne, hårhed og siliciumindhold
 • On-line fugtmåling på flis, som er langt hurtigere end den traditionelle metode med varmeskab
 • Energimålingsprojekter, hvor instrumenter, energimålere, montage, kalibrering og dokumentation var inkluderet
 • Gennemgang af flow- og energimålingsinstallationer og tilhørende rapport over forbedringsmuligheder
 • pH-løsning inklusive automatisk rensesystem til skrubbervæske, som sikrer kontinuerlig måling uden belægninger

Insatech Branche Kraftvarme

Spildevand

I spildevandsbranchen giver et større forbrug af vand og klimaforandringer udfordringer med overløb til søer og vandløb. Der vil derfor komme et større fokus på at få dokumenteret og reguleret disse.

Vi kan hjælpe dig med instrumentering til den daglige drift, blandt andet med instrumenter i PVDF-materiale, så de er modstandsdygtige over for svovlbrinte, samt servicering og kalibrering. Derudover kan vi hjælpe dig med at dokumentere dine overløb, så du har dokumentationen i orden, hvis der skulle ske et overløb.

Vi har blandt andet hjulpet med

 • Udskiftning af hydrostatiske sensorer til radarmålere, så du undgår at skulle rengøre målerne og dermed øger personsikkerheden.
 • Optimering af niveaumåling på slamcontainer installationer med radarmålere, så du undgår, at de bliver hentet før de er helt fulde.
 • At få opmålt og dokumenteret overløbsbygværk, så du undgår store afvigelser og dermed sparer penge, hvis uheldet skulle være ude.
 • Flow-, niveau- og trykinstrumenter til overvågning og daglig drift eksempelvis på sandvaskeanlæg.
 • Procesoptimering af niveaumålepunkter i pumpestationer, rådnetanke, polymertanke med mere.
 • Optimering af målepunkter med radarmålere, så du opnår valide data til dine kapacitetsanalyser.
 • Procesoptimering af flowmålepunkter i forskellige applikationer.
 • Online pH- og ledningsevnemåling til industrielle renseanlæg.
 • Udlejning af Clamp-on flowmålere til kontrol af fast installerede flowmålere.

Insatech Branche Spildevand

Vand

Hos vandforsyningen er én af de helt store udfordringer pesticider i grundvandet, som truer med at lukke flere boringer. Det betyder samtidigt, at der i perioder kan være udfordrende at levere nok drikkevand til forbrugerne, især om sommeren og omkring de større højtider.

Vi kan hjælpe dig med at nedbringe eller nedbryde mængden af pesticider, klorerede opløsningsmidler og bakterier i dit drikkevand ved hjælp af vores vandbehandlingsteknologi - RemUVe®. Det kan blandt andet være med til at sikre, at du kan levere nok rent vand til forbrugerne selv i perioder med et stort forbrug. Derudover er løsningen effektiv til afværgeboringer, hvor vi kan fjerne selv de mindre molekyler, som kan være svære at få bugt med i traditionelle kulfiltre. Derudover kan vi selvfølgelig hjælpe dig med vand- og fødevaregodkendte instrumenter til din daglige drift.

Vi har blandt andet leveret

 • Vores vandbehandlingsteknologi - RemUVe til et vandselskab, så de nemt, billigt og miljøvenligt kan nedbryde pesticider og klorerede opløsningsmidler fra drikkevand
 • Niveaumåling til drikkevandsreservoir

Insatech Branche Vand

Gas

Det danske gasnet og gaslagrene kan lagre energi, der svarer til en tredjedel af det årlige danske strømforbrug og det kommer derfor til at spille en stor rolle som buffer i fremtidens energisystem. Men, hvor der i dag anvendes naturgas, vil dette ændre sig frem mod 2050, hvor der efter planen ikke længere vil blive udvundet gas i Nordsøen. Gassen vil i stedet komme fra biogasanlæg eller via brint og metanisering fra Power-to-X anlæg.

Hvad enten du arbejder med naturgas, biogas eller Power-to-Gas så kan vi hjælpe dig med rådgivning og instrumentering til dine processer. Vi kan også hjælpe dig med servicering eller automations- og dataopsamlingsprojekter.

Vi har blandt andet hjulpet med

 • Radiometrisk måling af niveau i vandudskillere på gaslagre
 • Måling i beholdere med tryk over 100 bar
 • Blanding af gas (Propan og Butan) på fyldeanlæg til gasflasker
 • Niveaumåling og overvågning på lagertanke til gas

Insatech Branche Gas

Power-to-X

Power-to-X (PtX) kommer til at spille en stor rolle i den grønne omstilling. Mange lande er allerede i gang og derfor bliver udfordringen at udvikle og etablere PtX-anlæg hurtigt nok til at kunne levere dem til konkurrencedygtige priser.

Vi kan hjælpe dig med rådgivning og komplette instrumenteringspakker til nye anlæg eller med udskiftning på dit eksisterende. Derudover kan vi hjælpe dig med projektering, service og kalibrering. Din R&D-afdeling kan også gøre brug af vores mange års erfaring med instrumentering, til hurtigere at få løst de udfordringer, der måtte opstå. Vi kan ligeledes udfordre dit valg af udstyr til applikationen, så du er sikker på at få den smarteste løsning. Med rådgivning og en samlet instrumentpakke vil du hurtigere kunne komme i gang med at udvikle dit anlæg og dermed øge din konkurrenceevne.

Vi kan blandt andet hjælpe med instrumentering

 • Til lave temperaturer (ned til -140 °C)
 • Med høj nøjagtighed
 • Med EX-godkendelse
 • Med ”clean for oxygen” godkendelser / procedurer
 • Til højt tryk (Helt op til 1.000 Bar)
 • Med kompakte enheder til steder, hvor der er begrænset plads

Insatech Branche Power to X PtX

Find produkter og løsninger

Forside Billede Insatech Marts (113)

Produkter

Find alle vores produkter her

Insatech 2709 (33)

Bestil service og kalibrering

Har du brug for service eller kalibrering, så kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig her.

Insatech Marts (53) (1)

Projektløsninger

Har du brug for styring og automation, så kan vi hjælpe dig med en totalløsning.

Tilbage til toppen

Search