Logo

Vi har et stort udvalg af niveaumålere, der kan løse de niveaumålingsopgaver, du står overfor. Det kan for eksempel være niveaumåling i lagertanke, reaktorer, procestanke, bassiner eller hygiejniske processer. Vi har niveaumålere til både væske og bulk, samt niveau switche / level switch. Vi har niveau målere fra blandt andet VEGA, Yokogawa, Masoneilan og Envea.

Læs om niveaumåling og niveauindikering
145RESULTATERNULSTIL
Insatech VEGAPULS 6X 001 V01 16 9
Niveaumåling væske og faststof

VEGAPULS 6X radarniveaumåler

Med VEGAPULS 6X får du en sensor, der kan klare enhver applikation, uanset om mediet, der skal måles på, er en væske, et faststof, varmt, koldt, eksplosivt eller ætsende. Du behøver ikke længere at vælge det rigtige instrument blandt et væld af forskellige muligheder. Du specificerer bare driftsparametre og procesbetingelser, så får du et måleinstrument, der er skræddersyet til dig.

Insatech VEGAPULS 61 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 61

Radar til kontinuerlig niveaumåling under simple procesbetingelser. Til måling i lagertanke eller åbne beholdere. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 62 4
Niveaumåling væske

VEGAPULS 62

Radar særlig anvendelig til niveaumåling i lagertanke, reaktorer, og procestanke ved højt tryk og temperatur.

Insatech VEGAPULS 63 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 63

Radar særdeles velegnet til kontinuerlig niveaumåling i væske i hygiejniske processer under høje procestryk og -temperaturer. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 64 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 64

80GHz universal radar til væske under vanskelige indsatsbetingelser. Velegnet til applikationer hvor der der begrænset plads.

Insatech VEGAPULS 65 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 65

Benyttes hvor der skal måles kontinuerligt niveau i væsker i processer, hvor der forekommer ætsende og korrosive medier under simple procesvilkår. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 66 3
Niveaumåling væske

VEGAPULS 66

Specialiseret radar til korrosive og ætsende væsker under ekstremt høje procestryk og -temperaturer. Kan benyttes på svært tilgængelige målesteder. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 11
Niveaumåling væske og faststof

VEGAPULS 11

Radar til anvendelse under simple procesbetingelser i f.eks. lagertanke, plastbeholdere og åbne bassiner. Måleområde op til 8 meter.

Insatech VEGAPULS 21
Niveaumåling væske og faststof

VEGAPULS 21

Radar til anvendelse under simple procesbetingelser i f.eks. lagertanke og bassiner. Måleområde på 15 meter.

No results found

Hvad er niveaumåling og niveauindikering?

Måling af niveau, er en proces, hvor højden eller dybden af en væske eller et faststof i en beholder bestemmes. Du kan anvende to forskellige metoder til dette: Niveaumåling og Niveauindikering. Forskellen på niveauindikering og niveaumåling omhandler anvendelsesområdet.

Niveaumåling

Når man taler om niveaumåling er det som oftest ment som en kontinuerlig niveaumåling, hvor det elektriske signal konverteres til det aktuelle niveau i en tank, silo eller beholder. Niveausignalet kan vises lokalt på et display eller integreres i et kontrol- eller lagerstyringssystem.

Niveaumåling anvendes ofte i industrielle processer, hvor præcision er afgørende for driftssikkerheden og produktiviteten.

Niveauindikering

Niveauindikering giver ikke en kontinuerlig måling af niveauet, men derimod en punktmåling. Det er en simpel metode til at måle, om et specifikt niveau er nået, da der typisk måles om der er medie eller ej. Der anvendes en niveauindikator som måler, om den er i berøring med mediet eller ikke er. Niveauindikatorer omfatter niveaufølere / niveau switche (også kaldet level switch).

Signalet kan anvendes til at starte eller stoppe en påfyldning, hvad enten det sker ved transportbåndet eller pumper. Nogle niveauswitche kan også bruges til tørløbssikring i rør.

Typiske applikationer

Niveaumåling spiller en stor rolle i at sikre sikker og effektiv drift og anvendes i mange industrielle processer og kan foretages som kontinuerlig måling, eller der kan være tale om et defineret switch punkt hvor niveaumålerudstyret reagere. Typiske applikationer omfatter:

 • Kontrol af væskeniveau i beholdere
  Det er vigtigt at sikre, at væskeniveauet i tanke og bassiner ikke overstiger sikkerhedsniveauet for at undgå skader eller ulykker. Det kan også være niveaumåling af væske i transportbeholdere, for at sikre at disse er optimalt fyldt.
 • Overvågning af væskeniveau under produktion
  Niveaumåling kan hjælpe med at sikre, at væskeniveauet i beholdere er konstant under produktionen, så processen kan forsætte så jævnt som muligt.
 • Overvågning af vandniveauet i reservoirer og søer
  Niveaumåling kan også bruges til at overvåge vandniveauet i reservoirer og søer for at sikre, at de ikke bliver overbelastede, samt for at beregne volumen af vand, der er tilgængeligt.
 • Tør- eller overløbssikring
  Anvendes for at sikre at der ikke opstår lækage eller oversvømmelse/overfyldning.
 • Interface måling
  Når du har brug for at kende faseadskillelses niveauet på tofaser. For eksempel mængden af skum på øl, eller hvis du for eksempel har olie og vand i samme tank, kan du med interface måling måle, hvor vandet i tanken går over til at være olie.
Kontakt os hvis du har brug for hjælp til at vælge niveaumåler

Overvejelser når du skal vælge niveaumåler

Vi kan tilbyde niveaumålere med forskellige måleprincipper til en bred vifte af applikationer. Der kan være flere faktorer, som kan have indflydelse på din niveaumåling og komplicere den. Det er derfor vigtigt, at du vælger det rette måleprincip til din opgave, for at opnå en stabil og troværdig måling

Vi har herunder samlet nogle grundlæggende overvejelser du bør gøre dig, som led i at vælge måleprincip og måler til din applikation. Kontakt os hvis vi skal hjælpe dig.

Støv

Hvilket miljø skal du måle i?

Miljø omfatter blandt andet proces- og omgivelsestemperatur, tryk og omgivelserne generelt. Hvis målingen for eksempel udføres i en eksplosionsfarlig atmosfære, er det vigtigt at du vælger en niveaumåler, der er godkendt til brug i disse omgivelser.

Skal du måle på væske eller faststof?

Mediet du måler på, stiller forskellige krav til din måler, for at opnå en nøjagtig og pålidelig måling. Det er for eksempel vigtigt at overveje, om mediet er aggressivt, tyktflydende, støvende eller elektrisk ledende.

Sand 2
Conveyor PS11 001 Flat

Niveaumåling eller niveauindikering?

Ønsker du en nøjagtig måling af niveauet og mængden, eller skal du registrere et, to eller flere niveaupunkter til styring eller alarmering?

Ønsker du en visuel måling, et analogt / digitalt signal, eller et kontaktsignal?

En visuel måling kan være tilstrækkelig til nogle applikationer, mens andre kræver en måleudgang, der kan anvendes til processtyring.

Signal
Skum På Øl

Øvrige faktorer der har indflydelse

Faktorer som økonomi og ønske til nøjagtighed, spiller ligeledes en vigtig rolle i dit valg af måleudstyr og du bør overveje om der er nogle udefrakommende krav, du skal overholde i din applikation. Forskellige krav og betingelser, kan nemlig komplicere din niveaumåling.

Kontakt os hvis du har brug for hjælp

Måleprincipper til måling af niveau 

For at du får en stabil måling i din proces, er det vigtigt at anvende et måleprincip, der passer til din applikation. Herunder finder du en oversigt over de forskellige måleprincipper opdelt efter metode.

Måleprincipper til niveaumåling 

Radar Radar er et universelt princip, der kan anvendes til en lang række opgaver. Målingen bliver ikke påvirket af tryk, vakuum, temperatur, gassammensætning, densitet, eller luftens bevægelse. Du kan anvende horn, for at få en breder eller smallere fokusering. Radar er blandt andet en god erstatning for ultralydsmålere. 

Guidede mikrobølger Niveaumåling med guidede mikrobølger, anvendes typisk til måling af niveau og lagdeling (interface måling) i væsker, samt faststof såsom sten og kul. 

Ultralyd Da disse målere sender ultralyd igennem luften, påvirkes de af temperatur, gassammensætning, fugt, støv, damp og kraftig luftturbulens. De anvendes derfor til f.eks. opbevaringstanke med vand eller kemikalier, hvor der ikke er kondens, høj gas koncentration eller vakuum. 

Kapacitiv Kontinuerlig niveaumåling med måleprincippet kapacitiv, gør det muligt at måle uden blinde områder i hele sensorlængden. Afhængig af applikationen, fås kapacitive sensorer med stav eller wire. 

Hydrostatisk tryk Hydrostatisk niveaumåling eller trykbaseret niveaumåling anvendes til kontinuerlig måling i vand, spildevand eller kemikalier. Ved hydrostatisk niveaumåling udnyttes det forhold, at trykket er lineært med niveauet, forudsat at mediets densitet er konstant. 

Radiometrisk niveau Radiometriske sensorer anvendes til applikationer under ekstreme forhold, og bruges typisk hvor andre måleprincipper ikke kan anvendes. Giver en niveaumåling uden bevægelige dele, med minimal vedligeholdelse og stor gentagelsesnøjagtighed. 

Displacer Displacer niveaumåling anvendes typisk i kondensatbeholdere og opbevaringstanke med flere. 
 

Måleprincipper til niveauindikering 

Vibration Måleprincippet bruges til niveauindikering i både væske og faststoffer, her er det selve udformningen af sensoren som er afhængigt af om det skal bruges i væske eller faststof. Vibrationsswitche bruges ofte som top- og bundmeldere i både væske og faststoffer. 

Kapacitiv Når kapacitivt måleprincip anvendes til niveauindikering, er det oftest som niveau switch der bruges til: overfyldningsbeskyttelse, tørløbssikring samt olie-, vand- og skumdetektering. Fordelen er at de kan monteres i alle retninger, afhængig af hvor du ønsker dit switch punkt. 

Konduktiv En simpel metode til at få indikering af niveauet i ledende væsker. For at metoden virker skal mediet været ledende og i de fleste tilfælde have en ledningsevne på minimum 20 µS/cm. Bruges ofte som topmeldere, pumpestyring eller tørløbssikring. 

Mikrobølge niveauindikering Berøringsfri niveauindikering med mikrobølger giver fordelene fra radarteknologien i en niveau switch. Mikrobølgebaserede niveau switche bruges mange gange til fyldestationer til big bags, eller måling over en fyldeskakt. 

Radiometrisk niveau Radiometriske sensorer anvendes til applikationer under ekstreme forhold, og bruges typisk hvor andre måleprincipper ikke kan anvendes. Giver en niveaumåling uden bevægelige dele, med minimal vedligeholdelse og stor gentagelsesnøjagtighed. 

Tilbage til produktoversigten
Insatech Medarbejdere Website JOST
KONTAKT VORES EKSPERT

Jørgen Strange

Product Manager - Level and pressure


Tlf: +45 2761 4508

Email: Jorgen.Strange@insatech.com

Skriv til Jørgen

Tilbage til toppen

Search