Logo

Med de stigende krav til automatisering bliver ønsket om bedre og mere avanceret måleudstyr også større. Kravene til disse sensorer stiger også, idet de skal kunne fungere driftssikkert under vanskelige målebetingelser med høje temperaturer, tryk, vakuum og støv, samt til måling i kemisk aggressive medier m.v.

Læs mere om radarmåling
22RESULTATERNULSTIL
Insatech VEGAPULS 6X 001 V01 16 9
Niveaumåling væske og faststof

VEGAPULS 6X radarniveaumåler

Med VEGAPULS 6X får du en sensor, der kan klare enhver applikation, uanset om mediet, der skal måles på, er en væske, et faststof, varmt, koldt, eksplosivt eller ætsende. Du behøver ikke længere at vælge det rigtige instrument blandt et væld af forskellige muligheder. Du specificerer bare driftsparametre og procesbetingelser, så får du et måleinstrument, der er skræddersyet til dig.

Insatech VEGAPULS 61 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 61

Radar til kontinuerlig niveaumåling under simple procesbetingelser. Til måling i lagertanke eller åbne beholdere. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 62 4
Niveaumåling væske

VEGAPULS 62

Radar særlig anvendelig til niveaumåling i lagertanke, reaktorer, og procestanke ved højt tryk og temperatur.

Insatech VEGAPULS 63 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 63

Radar særdeles velegnet til kontinuerlig niveaumåling i væske i hygiejniske processer under høje procestryk og -temperaturer. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 64 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 64

80GHz universal radar til væske under vanskelige indsatsbetingelser. Velegnet til applikationer hvor der der begrænset plads.

Insatech VEGAPULS 65 1
Niveaumåling væske

VEGAPULS 65

Benyttes hvor der skal måles kontinuerligt niveau i væsker i processer, hvor der forekommer ætsende og korrosive medier under simple procesvilkår. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 66 3
Niveaumåling væske

VEGAPULS 66

Specialiseret radar til korrosive og ætsende væsker under ekstremt høje procestryk og -temperaturer. Kan benyttes på svært tilgængelige målesteder. Måleområde op til 35 meter.

Insatech VEGAPULS 11
Niveaumåling væske og faststof

VEGAPULS 11

Radar til anvendelse under simple procesbetingelser i f.eks. lagertanke, plastbeholdere og åbne bassiner. Måleområde op til 8 meter.

Insatech VEGAPULS 21
Niveaumåling væske og faststof

VEGAPULS 21

Radar til anvendelse under simple procesbetingelser i f.eks. lagertanke og bassiner. Måleområde på 15 meter.

No results found

Radarteknologi til niveaumåling

Med de stigende krav til automatisering bliver ønsket om bedre og mere avanceret måleudstyr også større. Kravene til disse sensorer stiger også, idet de skal kunne fungere driftssikkert under vanskelige målebetingelser med høje temperaturer, tryk, vakuum og støv, samt til måling i kemisk aggressive medier m.v.

Under disse vanskelige betingelser kommer de fleste af de kendte målesystemer til kort, eller kræver forholdsvis meget vedligehold og service, for at holde dem kørende.

Ved at anvende radar (mikrobølger) til måling af niveau, kan mange opgaver nu løses med god nøjagtighed og stabil drift, som traditionelle systemer ikke kan leve op til.

Radarprincippet

Radarteknologien har revolutioneret alle former for niveau målinger. Radar er et akronym for ”Radio Detection and Ranging” og var primært udviklet til militært brug. Ordet ”radio” referer til brugen af elektromagnetiske bølger med bølgelængder i det såkaldte radiobølgeområde.

Radarsignaler opfører sig fysisk på samme måde som synligt lys (lysets hastighed 300.000 km/sek). Mikrobølger kan passere i rummet ligesom lyset, og kræver derfor ikke et bæremedium som f.eks. lydbølger der er afhængig af luften omkring os. 

Hvad er fordelene ved radar måleprincippet?

  • Målingen er uafhængig af varierende gaskoncentrationer og forskellige gasser
  • Upåvirket af støj og stærk luftturbulens
  • Mikrobølger som radaren anvender bliver ikke dæmpet af støv eller damppartikler
  • Kan monteres uden på plastbeholdere og måle igennem tanktoppen

Insatech Radar Principle (1)

Forskellige antenner

For at sikre de bedste målebetingelser uanset mediet og dets overflade, så kan det være en fordel, at vælge den optimale antenne på radaren, for at fokusere alle mikrobølger ned mod mediets overflade, for at få mest muligt refleksion, som kan give dig din pålidelige og nøjagtige niveaumåling. Især når der måles i faststoffer, granulater og pulver, så er refleksionen langt lavere end ved væsker.

Ud over en lavere refleksionsevne er overfladen der måles på også langt mere ujævn, hvilket resulterer i, at de udsendte mikrobølger reflekteres i mange retninger. For at afhjælpe denne udfordring, kan det være en fordel, at anvende en radar, der er designet til faststoffer, og hvor det er muligt at vælge forskellige antenne muligheder, ud fra den anvendte applikation.

Billedet viser hvordan mikrobølgerne distribueres ud og rammer paraboloverfladen, hvorfra de sendes ned mod overfladen. På denne måde rammes et større areal, hvilket betyder højere refleksion selv ved medier med meget ujævn overflade.

Ovenstående hornantenne fokuserer mikrobølger så man får et kraftigt og fokuseret signal sendt imod medieoverfladen og derved også en større refleksion fra overfladen. Især en fordel når der måles på granulater og pulver, hvor der er meget lille refleksion fra mediet grundet dets lave di-elektrisitetskonstant.

Derudover kan det være en fordel, at selve vinklen på radaren kan indstilles efter installation, så man sikrer det mest optimale måleresultat. Dette kan gøres ved separate montagebeslag med kuglebeslag, eller ved de versioner af radarer, hvor det er muligt at få dem med kuglebeslag.

Radarmåling i pulver og granulater

Når der anvendes radarmåling til at måle niveauet i pulver og granulater, stiller det krav til elektronikken indbygget i radaren, da refleksionsevnen i pulver og granulat er meget ringere end i væske. Ud over en lavere refleksionsevne er overfladen der måles på også langt mere ujævn, hvilket resulterer i at de udsendte mikrobølger reflekteres i mange retninger. 

Antenne systemet er også skræddersyet til pulverindustrien. Justerbare horn og parabolantenner gør det muligt, at sikre den korrekte position af sensoren, så man får den mest optimale placering i forhold til mediet, samt formindske falske ekkoer. Påfyldning med transportbånd, snegle eller pneumatisk fyldning, kan forårsage støv eller fylde støj, som vil påvirke niveaumålingen. Radar teknologi er upåvirket af dette.

 

Se alle radarer til faststoffer her

Radar_niveau_pulver_granulater

Radar i væske installationer

Når man anvender radarmåling i væske installationer, kan man inddele applikationerne i ledende og ikke ledende væsker. Og som i alle andre tilfælde med procesinstrumentering, så er det afgørende at vælge den radar, der er optimal til applikationen.

Typiske udfordringer ved niveaumåling i væskeapplikationer er kondens opbygning på selve radar-antennen, og vælges det rette design ikke, kan denne opbygning af kondens give et falsk ekko, som kan læses som en niveaumåling. Derfor kan det være en fordel at kigge på radar, hvis konstruktion gør at en eventuel opbygning af kondens eller belægninger fra klistrede medier, ikke har en indflydelse på selve niveaumålingen.

Billedet viser en antenne konstruktion, hvor selve antennen (PTFE keglen) sidder trukket tilbage, så eventuelle belægninger og væskeophobninger ikke sætter sig på selve keglen, men på PP antennen. Elektronikken sikrer at dette ikke har indflydelse på målingen.

Til alle applikationer uanset branche

Når der skal måles niveau med radar i væske, er det installationen, der definerer det bedste valg af, hvilken radar du skal vælge. Det har indflydelse på hvilken antenneversion, materiale på medieberørte dele, der er mest velegnet, hvad enten det er krav til sanitær design med tilhørende godkendelser, eller om applikationer, hvor der er behov for at vælge kemisk bestandige materialer.

Se alle radar til væske her
Insatech Basin PSC21 MET841 1 (1)

Radar til måling af flow

Måling af flow i f.eks. spildevand eller kloaksystemer er ofte et krav til beregning af udledningsafgifter. Af praktiske og økonomiske grunde vælges en flowmåling i åbne render, da alternativet (f.eks. en magnetisk flowmåler) ofte kræver store og dyre ombygninger af rørsystemet for at sikre at måleren altid er væskefyldt.

Fordelene ved radarbaseret flowmåling er blandt andre, at der ikke er sonder eller sensorer i direkte berøring med spildevandet. Det betyder at strømningsprofilerne forbliver uændrede. Spildevandet har i de fleste tilfælde en kraftig varierende kvalitet, der har indflydelse på ledningsevne og di-elektricitetskonstant. Derfor vil målesystemer, der anvender disse principper, være forbundet med usikkerhed. Indholdet af faste stoffer i spildevandet giver risiko for ophobning omkring en sensor, der er placeret direkte i mediet – og dermed en fejlmåling.

Sikkerhed ved måling med radar

Når man arbejder med mikrobølger, og dermed radarer, skal man sædvanligvis have tilladelser og licenser fra forskellige myndigheder. Dette er ikke tilfældet med de procesradarer til niveaumåling der findes på markedet i dag. Det skyldes et den udsendte effekt er meget lav. Der udsendes 0,9 mW, hvilket svare til under 1/2000 af de 2W en mobiltelefon udsender. Der er altså ingen fare for at forstyrre nogen, og heller ingen fare for at komme til skade med radaren. Man kan uden problemer holde en hånd ind under den, eller opholde sig i et rum med en radar i loftet.

Tilbage til produktoversigten

Insatech Industribillede Level
Insatech Medarbejdere Website JOST
KONTAKT VORES EKSPERT

Jørgen Strange

Product Manager - Level and pressure


Tlf: +45 2761 4508

Email: Jorgen.Strange@insatech.com

Skriv til Jørgen

Tilbage til toppen

Search