Logo

Olieproduktion vil fortsat spille en rolle i overgangen til vedvarende energi, frem imod lukningen af olieudvindingen i Danmark i 2050. Indtil da, er der et behov for at holde den daglige produktion kørende. Samtidigt er der fokus på at mindske udledningen af CO2, hvilket dels gøres ved at energieffektivisere produktionen samt elektrificere den, og på længere sigt ved at undersøge om oliereservoirerne kan bruges til “Carbon Capture and Storage” (CCS). Derudover er der interesse i at bruge den nuværende infrastruktur i Nordsøen samt olieraffinaderierne i overgangen til Power-to-X.

Vi kan hjælpe dig med rådgivning omkring energieffektivisering og instrumentering til nye projekter inden for eksempel Power-to-X. Derudover kan vi hjælpe dig med instrumentering til den daglige drift samt servicering og kalibrering af dine eksisterende instrumenter. Vi sørger selvfølgelig for, at dine nye instrumenter kan klare opgaven og overholder dine krav til blandt andet SIL og ATEX.

Find produkter og løsninger

Forside Billede Insatech Marts (113)

Produkter

Find alle vores produkter her

Insatech 2709 (33)

Bestil service og kalibrering

Har du brug for service eller kalibrering, så kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig her.

Insatech Marts (53) (1)

Projektløsninger

Har du brug for styring og automation, så kan vi hjælpe dig med en totalløsning.

Tilbage til toppen

Search