Logo

Da mange af de instrumenter vi får tilsendt, til både kalibrering og reparation, har været monteret i medier, som kan være skadelige ved berøring er det afgørende, at du udfylder vores kontamineringserklæring - så vi sikrer, at vores medarbejdere ikke kommer til skade. 

Når du udfylder kontamineringserklæringen, er du med til at sikre, at vores medarbejdere ikke udsættes for medier, der kan være giftige, ætsende eller udgøre anden sundhedsfare.

 

Download kontamineringserklæring

Step-by-step guide 

  1. Bestil din kalibrering ved at kontakte vores ServiceDesk
  2. Download vores kontamineringserklæring og udfyld de relevante felter
  3. Print erklæringen og sæt den udenpå pakken* med udstyret, der skal sendes til kalibrering
  4. Send erklæringen til os på mail
    (OBS. knappen "Send udfyldt" virker kun i Adobe Acrobat Reader)
  5. Send pakken af sted til os

*Det er vigtigt for vores medarbejderes sikkerhed, at kontamineringserklæringen er sat udenpå pakken. Pakken bliver derfor ikke åbnet, hvis erklæringen ikke er tilgængelig uden, at pakken skal åbnes. 

Kontamineringserklæring MG 9973 1440P

Erklæringen skal udfyldes – hver gang

Som udgangspunkt skal erklæringen udfyldes, hver gang du sender et instrument af sted til os. I erklæringen informerer du os blandt andet om, hvordan det sundhedsskadelige medie kan fjernes forud for reparation eller kalibrering. Vi har naturligvis faciliteterne til at kunne håndtere denne rengøring efter forskrifterne. 

Tilbage til toppen

Search