Logo

I mange applikationer er det vigtigt, at kende mængden af opløst ilt. Ilt er det mest udbredte grundstof i miljøet og findes i mange former omkring os. Den findes i gasser, hvor den mest kendte og nødvendige for mennesker er vores luft. Ilten findes også som en del af faste stoffer og som bundet og opløst ilt i væsker.

Læs mere om opløst ilt

8RESULTATERNULSTIL
Insatech Thermo STARA3290 2
koncentrationsmåling

Thermo Fisher Orion Star™ A329 Bærbar multiparametermåler

Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 er en robust og vandtæt transportabelmultiparametermåler. Til måling af pH, ledningsevne og DO.

RDO Pro X With Cap Overview
DO sensor

Thermo Fisher AquaSensors™ RDO™ Pro-X Sensor

Optical Dissolved Oxygen Sensor til overvågning af opløst ilt. Leverer pålidelige og realtidsdata gennem kontinuerlig DO-overvågning. Tilslut direkte til en PLC eller vælg AV38 display/controller. Ideal til spildvandsapplikationer (0-20 ppm).

169 Auqapro Multi Input Intelligent Process Analyzer
Multiparameter vandanalyse

Thermo Fisher Aquapro Multi-Input process analyzer

Med AquaPro™ analyzeren fra Thermo Fisher Scientific får du en meget versatil, og tilmed kompakt multikanals løsning til overvågning af alle dine vandkvalitets parametre i samme instrument.

Do71 Do72 Yokogawa
DO sensor

Yokogawa DO71 / DO72

Optiske iltsensorer fra Yokogawa. Leveres med og uden fast kabel. Velegnede til måling af iltniveauer fra lave ppb-niveauer til mættede niveauer i vandige opløsninger. IPX8.

Insatech Yokogawa FLXA202 1
Måling i væske

Yokogawa FLXA202 / FLXA21 Transmitter

2-wire transmitter serie til væske analyse. Beregnet til kontinuerlige on-line målinger i industrielle applikationer. Med mulighed for at tilslutte en enkelt eller to sensorer til transmitteren. Forskellige hus typer er muligt. Måleparametre: pH/ORP, SC, ISC, DO

Insatech Yokogawa FLXA402 1
Måling i væske

Yokogawa FLXA402 Transmitter

4-wire transmitter fra Yokogawas FLEXA serie, til måling i væske. Udstyret med flere tilslutningsmuligheder, hvilket eliminerer behovet for flere transmittere. Måleparametre: pH/ORP, SC, ISC, DO. Op til 5 sensorer.

Insatech Oxyguard Iltsonder 1
Polarografisk iltmåling

OxyGuard iltsonder

OxyGuard® – sonder til forskellige industrielle applikationer. Denne robuste type iltsonder er meget anvendelig i mange forskellige industrier og kræver meget lidt vedligehold. De kan anvendes til måling af opløst ilt i naturen, i rent vand, i spildevand såvel som i olie eller anden væske.

Insatech Oxyguard Polaris C
Håndholdt analysemåling

OxyGuard Polaris C iltmåler

Polaris C fra OxyGuard er en håndholdt måler, der gør det nemt at måle opløst ilt og temperatur. Den kan blandt andet bruges når du har behov for en kontrolmåling - for eksempel i forbindelse med miljømålinger, i naturen, hvor det er vigtigt at kende det aktuelle iltindhold.

No results found

Hvorfor måle opløst ilt?

Mængden af ilt er vigtig for næsten alle levende organismers overlevelse. Det er derfor, at man i flere processer ønsker at måle mængden af opløst ilt, også kaldet dissolved oxygen eller DO.

Du kan måle på opløst ilt i alt fra miljøovervågning af vandløb i naturen, til fermenteringsprocesser, hvor man ønsker at sikre sig, at mediet får nok ilt til at vokse.

Teorien bag opløst ilt måling

Partialtrykket af ilt (O2) beskriver den del af tryk, som den enkelte gas bidrager med i en blandingsgas.
Summen af alle partialtryk er lig summen af det totale tryk i henhold til Daltons lov:

Ptotal = P1 + P+ P3 + ……+  Pn

Iltens partialtryk (pO2) er proportional med det atmosfæriske tryk, og højden over havets overflade påvirker atmosfærisk tryk.

Eksempel på partieltrykket af Ilt (O2) ved 20 °C and og 0 meter over havets overflade:
100 % tør luft med ingen luftfugtighed:

p(luft) = 1013 mbar
20,95 % er O2 -> pO2(luft) = 212,2 mbar
ca. 78 % er N2 -> pN2(luft) = 790 mbar
+ andre gasser såsom CO2 og Argon

I luft med 100% luftfugtighed:

p(H2O) = p(vanddamp) = 23 mbar
pO2(H2O) = 20,95 % (p(luft) – p(H2O))
pO2(H2O) = 20,95 % (1013 – 23) mbar
pO2(H2O) = 207 mbar

Partieltrykket pO2 er det samme i luftmættet vand som i vandmættet luft: pO2 = 207mbar

Koncentrationen af opløst ilt er proportional til iltens partialtryk:    CO2 ~ pO2
Forholdet imellem koncentration og partieltryk er defineret i Henry’s Lov, der siger, at opløseligheden af en gas i en væske ved konstant temperatur er proportional med gassens tryk over væsken.

Insatech Opløst Ilt Måling

Hvad måler DO sensorer?

Alle DO sensorer måler pO2 og ikke % mætning eller koncentration CO2 [mg/l, ppb, ppm].
Målingen i % eller ppm er en værdi, som ilt transmitteren regner ud fra en fastlagt forudsætning, f.eks. mediet er rent vand.

Da DO sensorer måler partialtrykket af O2, kan disse sensorer bruges til at måle i væske, såvel som anvendes til at måle iltindhold i gas(luft).

Se vores udvalg af DO sensorer

Produkter og måleprincipper til måling af opløst ilt

Vi forhandler sensorer med optisk og polarografisk måleprincip. Hvilket måleprincip der er det bedst til din applikation, afhænger af dine specifikke behov og krav. Læs mere om de enkelte måleprincipper herunder, eller kontakt os

Optisk iltmåling

Optisk iltmåling er baseret på luminescensprincippet. En optisk iltmåler indeholder en sensor med en fluorescerende belægning, der lyser op, når den udsættes for lys. Når iltmolekyler kommer i kontakt med belægningen, hæmmes luminescensen, og det kan måles som et fald i lysstyrken.

Denne metode er meget præcis og pålidelig, og den giver realtidsmålinger af opløst ilt i væsker. Optiske iltmålere er velegnede til applikationer, hvor der kræves hurtig respons og nøjagtige målinger.

Læs mere om Optisk iltmåling

Polarografisk iltmåling

Polarografisk iltmåling er en elektrokemisk metode, der anvender en elektrode til at måle iltkoncentrationen i en væske. Denne metode er baseret på iltens evne til at reducere en elektrisk strøm på en platin-elektrode. Når iltmolekyler når elektroden, reagerer de.

Vi tilbyder iltsonder som kan anvendes i en bred vifte af applikationer, og som fås som håndholdt udstyr, hvilket gør kontrolmålinger i marken lettere.

Iltsonderne kræver minimalt vedligehold.

Læs mere om Polarografisk iltmåling

Insatech Medarbejdere Website JUBY
KONTAKT VORES EKSPERT

June Byskov

Product Manager - Analytical


Tlf: +45 2085 6072

Email: June.Byskov@insatech.com

Skriv til June

Tilbage til toppen

Search