Logo

I mange applikationer er det vigtigt, at kende mængden af opløst ilt. Ilt er det mest udbredte grundstof i miljøet og findes i mange former omkring os. Den findes i gasser, hvor den mest kendte og nødvendige for mennesker er vores luft. Luften omkring os består af:

  • ca. 78,1 % kvælstof (N2)
  • 20,95 % ilt (O2)
  • resten består af andre gasser såsom carbondioxid (CO2) og Argon (Ar)

Ilten findes også som en del af faste stoffer og som bundet og opløst ilt i væsker. 

Læs mere om opløst ilt

11RESULTATERNULSTIL
Insatech Visiferm Ma RS485 Hamilton
DO sensor

Hamilton VisiFerm mA & RS485

Optisk iltsensor fra Hamilton, til iltmåling i bl.a. ATEX miljøer og fermentering. Sensoren er en simpel 2-leder 4...20 mA (HART) installation med EX-godkendelse.

Insatech Hamilton Visitrace 1
DO sensor

Hamilton VisiTrace mA & RS485

Optisk iltsensor fra Hamilton, designet til at måle opløst oxygen i det lave ppb-område. Ofte anvendt i bryggeri applikationer, samt til installationer i kraftværker.

Visiwater DO Steel and Plastic together
DO sensor

Hamilton VisiWater

Optisk iltsensor fra Hamilton. Leveres med 10 meter fast kabel og tæthedsklasse IP68, hvilket gør den anvendelig til nedsænkning under væskeoverfladen.

Insatech Hamilton Oxyferm Gruppe 1 (1)
DO sensor

Hamilton OxyFerm

OxyFerm polarografiske iltsensorer er velegnet til applikationer med høje krav til hygiejne. Tåler autoklavering, SIP og CIP (også hårde og hyppige CIP-rengøringer). Flere udgaver.

Insatech Hamilton Oxysens 2
DO sensor

Hamilton Oxysens

Polarografiske iltsensor fra Hamilton, designet til applikationer i vand, f.eks. spildevand, swimmingpools og dambrug. Med 5 meter fast kabel.

Insatech Hamilton Oxygold G Gruppe
DO sensor

Hamilton OxyGold G

Polarografisk ilt sensor fra Hamilton, som er særdeles velegnet til tracemålinger og højt tryk - op til 12 bar. Udviklet specielt til kraftværker, kemiske- og pharmaceutiske industrier.

Insatech Hamilton Oxygold B Gruppe
DO sensor

Hamilton OxyGold B

Polarografisk ilt sensor fra Hamilton, som er særdeles velegnet til bryggerier og hvor der ellers forefindes høje kuldioxid koncentrationer. Tryk og CIP stabil, samt kort responstid.

Insatech Yokogawa FLXA202 1
Måling i væske

Yokogawa FLXA202 / FLXA21 Transmitter

2-wire transmitter serie til væske analyse. Beregnet til kontinuerlige on-line målinger i industrielle applikationer. Med mulighed for at tilslutte en enkelt eller to sensorer til transmitteren. Forskellige hus typer er muligt. Måleparametre: pH/ORP, SC, ISC, DO

Insatech Yokogawa FLXA402 1
Måling i væske

Yokogawa FLXA402 Transmitter

4-wire transmitter fra Yokogawas FLEXA serie, til måling i væske. Udstyret med flere tilslutningsmuligheder, hvilket eliminerer behovet for flere transmittere. Måleparametre: pH/ORP, SC, ISC, DO. Op til 5 sensorer.

No results found

Hvorfor måle opløst ilt?

8336972 L Vand

Mængden af ilt er vigtig for næsten alle levende organismers overlevelse. Det er derfor, at man i flere processer ønsker at måle mængden af opløst ilt (Dissolved oxygen - DO), lige fra miljøovervågning af vandløb, til fermenteringsprocesser, hvor man ønsker at sikre sig, at mediet får nok ilt til at vokse.

Partialtrykket af ilt (O2)

Partialtrykket beskriver den del af tryk, som den enkelte gas bidrager med i en blandingsgas.
Summen af alle partialtryk er lig summen af det totale tryk i henhold til Daltons lov

Ptotal = P1 + P+ P3 + ……+  Pn

Iltens partialtryk (pO2) er proportional med det atmosfæriske tryk, og højden over havets overflade påvirker atmosfærisk tryk.

Eksempel på partieltrykket af Ilt (O2) ved 20 °C and og 0 meter over havets overflade:

100 % tør luft med ingen luftfugtighed:

p(luft) = 1013 mbar
20,95 % er O2 -> pO2(luft) = 212,2 mbar
ca. 78 % er N2 -> pN2(luft) = 790 mbar
+ andre gasser såsom CO2 og Argon

I luft med 100% luftfugtighed:

p(H2O) = p(vanddamp) = 23 mbar
pO2(H2O) = 20,95 % (p(luft) – p(H2O))
pO2(H2O) = 20,95 % (1013 – 23) mbar
pO2(H2O) = 207 mbar

Partieltrykket pO2 er det samme i luftmættet vand som i vandmættet luft: pO2 = 207mbar

Koncentrationen af opløst ilt er proportional til iltens partialtryk:    CO2 ~ pO2
Forholdet imellem koncentration og partieltryk er defineret i Henry’s Lov, der siger, at opløseligheden af en gas i en væske ved konstant temperatur er proportional med gassens tryk over væsken.

Insatech Opløst Ilt Måling

Hvad måler DO sensorer?

Alle DO sensorer måler pO2 og ikke % mætning eller koncentration CO2 [mg/l, ppb, ppm].
Målingen i % eller ppm er en værdi, som ilt transmitteren regner ud fra en fastlagt forudsætning, f.eks. mediet er rent vand.

Da DO sensorer måler partialtrykket af O2, kan disse sensorer bruges til at måle i væske, såvel som anvendes til at måle iltindhold i gas(luft).

Læs om Optisk iltmåling

Læs om Polarografisk iltmåling

Tilbage til produktoversigten

Find instrumenter til opløst iltmåling

Insatech Optisk Iltmåling 1

Optisk iltmåling

Hvad er optisk iltmåling? Optisk ilt måling bygger på princippet om anslået atom og farveabsorbans. Læs om princippet og se vores DO sensorer, som gør det muligt at spare besværet med regenerering af elektroder og skift af elektrolytvæske og skrøbelige membraner.

Insatech Hamilton Polarografisk Iltmåling 1

Polarografisk iltmåling

Se vores udstyr til polarografisk iltmåling og læs om polarografisk iltmåling, der bygger på princip i polarografisk ilt sensor også kendt som Clark ilt sensor. Anvendes til måling af koncentration af opløst ilt i væske.

Tilbage til toppen

Search