Logo

Måling af ledningsevne er en vidt udbredt og meget brugbar metode til blandt andet overvågning af fødevands renhed, drikkevandskontrol, spildevandskontrol etc.

Læs mere om ledningsevnemåling
11RESULTATERNULSTIL
Insatech Yokogawa FLXA202 1
Måling i væske

Yokogawa FLXA202 / FLXA21 Transmitter

2-wire transmitter serie til væske analyse. Beregnet til kontinuerlige on-line målinger i industrielle applikationer. Med mulighed for at tilslutte en enkelt eller to sensorer til transmitteren. Forskellige hus typer er muligt. Måleparametre: pH/ORP, SC, ISC, DO

Insatech Yokogawa FLXA402 1
Måling i væske

Yokogawa FLXA402 Transmitter

4-wire transmitter fra Yokogawas FLEXA serie, til måling i væske. Udstyret med flere tilslutningsmuligheder, hvilket eliminerer behovet for flere transmittere. Måleparametre: pH/ORP, SC, ISC, DO. Op til 5 sensorer.

169 Auqapro Multi Input Intelligent Process Analyzer
Multiparameter vandanalyse

Thermo Fisher Aquapro Multi-Input process analyzer

Med AquaPro™ analyzeren fra Thermo Fisher Scientific får du en meget versatil, og tilmed kompakt multikanals løsning til overvågning af alle dine vandkvalitets parametre i samme instrument.

Orion 2100 Series 2102Ph
Måling i væske

Thermo Fisher Orion 2100 serie - pH/ORP og ledningsevne transmitter

Mål pH/ORP og ledningsevne præcist og pålideligt, selv i de mest krævende miljøer med Thermo Scientific Orion™ 2100-serien. Denne transmitter er designet til at levere den højeste nøjagtighed og ydeevne og giver fleksible måleparametre til enkelt-, dobbelt- eller kombinerede pH/ORP- og ledningsevneindgange, som tilbydes med valgfri digital kommunikation.

Insatech Thermo STARA3290 2
koncentrationsmåling

Thermo Fisher Orion Star™ A329 Bærbar multiparametermåler

Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 er en robust og vandtæt transportabelmultiparametermåler. Til måling af pH, ledningsevne og DO.

169 Yokogawa SC72
Håndholdt analysemåling

Yokogawa SC72

SC72 fra Yokogawa er kompakt, let og drypsikker og dermed den ideelle ledningsevnemåler til brug i marken. Den indeholder desuden automatisk rækkevidde, automatisk temperaturkompensation, selvdiagnostiske funktioner og et stort, letlæseligt LCD-display.

Insatech Yokogawa ISC40G
Induktiv ledningsevne

Yokogawa ISC40G Ledningsevneelektrode

ISC40G er designet til anvendelse sammen med Yokogawa FLEXA transmitterne. ISC40G er udført i meget stærke materialer (Virgin) PEEK eller PFA, som garanterer lang levetid selv når de udsættes for svære industrielle betingelse med aggressive medier.

Insatech Sc42 3
Konduktiv ledningsevne

Yokogawa SC42 - XX Ledningsevneelektrode

Ledningsevneelektroderne model SC42 fra Yokogawa opfylder de mest almindelige installationskrav. De findes i forskellige materialer og er beregnet til at passe til de fleste proces betingelser. Med Amphenol eller Variopin.

Insatech SC4A
Konduktiv ledningsevne

Yokogawa SC4A-XX Ledningsevneelektrode

2-elektrode konduktiv ledningsevnesensorer i titan eller rustfri stål AISI 316. Sensorerne har indbygget Pt1000 føler for automatisk temperatur kompensation. SC4A sensorerne er egnet til applikationer, hvor mediet har lav ledningsevne.

No results found

Hvorfor måle ledningsevne?

Høj driftsikkerhed, god følsomhed, samt en relativt lille omkostning har gjort ledningsevnemålingen til en udbredt målemetode i industrien.
Ledningsevnemåling anvendes primært til kontrol og overvågning af vand eller andre vandige opløsninger i og til processen, det kan være renheden eller forureningen af emnet.

Måleprincippet

Måleprincippet for ledningsevne er en bestemmelse af den ioniske styrke i en opløsning. Eller med andre ord, en opløsnings elektriske ledningsevne. Målemetoden kan ikke skelne mellem de forskellige typer af ioner, men er kun et udtryk for den resulterende opløsnings ioniske styrke. Måleprincippet kan altså ikke anvendes til at bestemme specifikke ioner i den sammensatte opløsning.

En opløsnings evne til at lede er afhængig af:

  • Koncentrationen af ioner
  • Mobilitet af ioner
  • Polariseringseffekt
  • Temperatur

Hvad er ledningsevne?

Ledningsevnen er opløsningens, i princippet alle materialers, evne til at lede en elektrisk strøm.
Strømmen i en opløsning er båret af kationer (+) og anioner (-).
Ledningsevne kan måles ved at tilføre en strøm (I) til to elektroder, der er sat ned i opløsningen, og måle den resulterende spænding (V) ved denne proces. Kationerne (+) vandrer mod den negative elektrode, og anioner (-) vandrer mod den positive elektrode, og opløsningen virker som en elektrisk leder.

Cellens geometriske opbygning.

For at kunne relatere begrebet ledningsevne i opløsningen kan vi kigge på en simplificeret model af en ledningsevnecelle.
To elektroder med et givent areal placeres i en opløsning. Opløsningen kan betragtes som en afgrænset volumen mellem arealet ”A” og længden ”L”. Det effektive areal af elektroderne er proportionalt med mængden af ioner, en arealforøgelse vil forøge volumen af ”søjlen” mellem elektroderne.Flere ioner, bedre mulighed for at lede strøm. Forøges afstanden mellem elektroderne, vil kraften af det genererede elektriske felt aftage. – Ved en simpel betragtning i forhold til Ohm’s lov U = R • I, betyder det, at modstanden stiger, når L forøges.

Celle konstant

C = L / a [ cm-1]
C = Celle konstant [ cm-1]
L = Afstand mellem elektroder [cm]
a = Effektive areal af elektroder [cm2]

Cellekonstanten er således bestemt af cellens geometriske opbygning. Ud fra betragtningen om resistansen i opløsningen kan ledningsevne i opløsningen nu bestemmes.

Ledningsevne

k = G • C [S/cm]
k = Ledningsevne [S/cm]
G = Konduktans [S]
C = Celle konstant [cm-1]

Cellekonstanten er normalt oplyst fra leverandøren. Ved installationen af cellen på et givent målesystem/transmitter, skal denne konstant derfor indtastes, så beregningen kan konverteres til ledningsevne. Husk på, at det er konduktansen, der måles, opløsningens evne til at lede [S], men det er denne konduktans sammen med cellekonstanten, der giver ledningsevne [S/cm].

Polarisering

Tilførelse af en elektrisk strøm til to elektroder i en opløsning kan forårsage ophobning af ioner ved elektrodernes overflade. Denne akkumulering af ioner medvirker til en øget modstand i polariseringszonen samt eventuel kemisk reaktion på overfladen af elektroderne. Hvilket naturligvis kan ændre i opløsningens evne til at lede strømmen, hvilket igen resulterer i fejlmålinger. Polariseringeffekt er mest udtalt ved høj ledningsevne. 

Undgå polarisering

Polariserings effekt kan reduceres eller undgås ved enten at skifte polariteten på elektroderne (vekselstrøm) eller benytte sig af en 4 elektrode celle. 4 elektrode cellen bygger på princippet at ledningsevnen måles af to yderligere elektroder placeret mellem de oprindelige elektroder, og er derfor ikke influeret af polarisering.

Insatech Polarisering Colour

Induktiv ledningsevnemåling 

Induktiv ledningsevnemåling benyttes i industrier, hvor det ikke er ønskeligt eller muligt, at elektroderne er i direkte berøring med mediet. Elektroderne er indkapslet i procesvenligt materiale som PTFE eller lignende og bygger på princippet om induktionsstrøm. Fordelene er helt klare. Ingen polarisering og ingen elektrodekontakt med mediet.

Den induktive sensor består af to spoler, en primær spole og en pick-up spole eller detektor spole. Den primære spole påsættes en spænding, hvilket inducerer et magnetfelt gennem spolen, i henhold til det elektromagnetiske princip. Passagen af væske gennem sensoren inducerer en strøm proportional med spændingen induceret af magnetfeltet. Væsken virker i princippet som en enkeltvindings sekundær spole.

Det omvendte princip er gældende i detektor spolen. Væsken generer et magnetfelt i detektor spolen der er afhængig af det inducerede magnetfelt, cellens geometri og væskens ledningsevne.

Induktiv enkelt leder - Analyse

Installationen er afgørende

Det inducerede magnetfelt er kendt ligesom cellens geometri er konstant, hvilket betyder at eneste variabel er væskens ledningsevne. Installationen af denne type sensor er af største betydning for et brugbart resultat. I sagens natur vil det influere på nøjagtigheden, hvis det generede magnetfelt forstyrres af andet end væskens ledningsevne.

Hvis elektroden eksempelvis placeres i umiddelbar nærhed af en tankvæg af metal vil magnetfeltet forstyrres af jernionerne i tankvæggen, med forkert resultat til følge.

Væskens ledningsevne har også indflydelse på nøjagtigheden af resultatet. Da det er ioner, der bærer strømmen vil højere ledningsevne inducere mere strøm og mindre ledningsevne vil inducere et svagere signal i pick-up spolen. Derfor anbefales induktive ledningsevne sensorer kun til væsker med høj ledningsevne.

Tilbage til produktoversigten

Læs også

169 Vandbar Inspiration

Ledningsevne - måske den vigtigste måling i kedelvand

Hvis du ikke har styr på ledningsevnen, kan det komme til at koste dyrt at få dit anlæg til at køre igen. I denne inspirationsartikel kan du læse, hvorfor og hvordan du kan holde styr på ledningsevnen i kedelvand.

Tilbage til toppen

Search