Logo

Vi stiller krav til vores leverandører

Vi stiller selvfølgelig krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. I forbindelse med indgåelse af et samarbejde skriver alle vores leverandører og samarbejdspartnere under på vores Code of Conduct for Suppliers. Dermed forpligter vores leverandører sig til at overholde de heri nedskrevne krav om alt fra menneskerettigheder og forretningsetik, til specifikke krav om reduktion af miljøpåvirkning.

  • Code of Conduct for suppliers
    English | pdf
  • Adfærdskodeks for medarbejdere
    Danish | pdf

Overholdelse af adfærdskodeks (medarbejdere)

Vi kræver, at alle medarbejdere overholder adfærdskodekset, og vi opfordrer til, at vores medarbejdere rapporterer om forhold, der kan være i strid med koncernens adfærdskodeks, til deres chef eller chefens chef.

Hvis medarbejderen af en eller anden grund ikke kan henvende sig til en af disse, skal koncernens anonyme whistleblower ordning benyttes. Der er yderligere oplysninger på www.addtech.com/whistleblower.

Insatech Medarbejdere Website MK
Merete Kristensen

QHSE Manager


Tlf: +45 2082 0453

Email: Merete.Kristensen@insatech.com

Skriv til Merete

Tilbage til toppen

Search