Logo

Vi styrer og udvikler dine projekter 

I vores Projektafdeling arbejder vi ud fra en projektmodel, der sikrer, at vi får afdækket dine krav og ønsker til design og funktionalitet samt, at vi kan opfylde disse. Vi går systematisk til værks allerede ved idé og analysefasen, og fortsætter indtil projektet er testet og klar til afsendelse. Vi kan også hjælpe med at idriftsætte løsningen hos dig! 

Vi indgår desuden gerne i dialog eller samarbejde med dig når projektforslaget eller forprojektet skal udarbejdes. Her tager vi stilling til spørgsmål vedrørende krav, ønsker, funktioner og kvalitet, som tilsammen danner grundlaget for den endelige godkendelse. Når forprojektet er godkendt opstartes hovedprojektet.

Vi udarbejder løsninger både med og uden instrumentering, det kan for eksempel være en udskiftning eller udvidelse af dit eksisterende system eller styring.

Inden din løsning fremstilles overvejer vi altid følgende spørgsmål

  • Er designspecifikationen i overensstemmelse med de funktionelle, tekniske og brugermæssige krav?
  • Er designspecifikationen tilstrækkelig nok til, at både interne og eksterne parter kan fremstille løsningen inden for de afsatte ressourcer?
  • Hvordan sikrer vi, at projektløsningen fremstilles efter de fastlagte retningslinjer? 

Insatech Marts (96)

FAT og SAT

Efter løsningen er fremstillet, gennemfører vi en Factory Acceptance Test (FAT), hvor løsningens funktionalitet gennemgås, så du kan se, at den virker som den skal. Du er altid velkommen til at overvære denne test hos os. Når installationen er udført, kan vi desuden lave en Site Acceptance Test (SAT), der sikrer, at din løsning også fungerer efter transport og opsætning.

Træning 

Efter testfasen kan vi træne dig og dine kollegaer i at bruge systemet. Hvis du tilvælger træning af dit personale, kan du for eksempel udvælge operatører og vedligeholdelsespersonale. Det udvalgte personale bliver trænet i de forskellige testscenarier, så vi er sikre på, at de ved, hvordan løsningen skal betjenes. 

Læs mere om FAT og SAT

Dokumentations­pakke

Sidst men ikke mindst leverer vi en dokumentationspakke, der gør det nemt for dig at få udført vedligehold på din løsning. Vores dokumentationspakke betyder desuden, at du til enhver tid kan få Insatech, eller en anden leverandør, til at ændre eller udvikle på løsningen.

Læs mere om vores dokumentationspakke
Tilbage til toppen

Search