Logo

Måleprincippet kapacitiv kan bruges både til installationer hvor man har behov for en niveauindikering i form af niveauswitch eller som kontinuerlig niveaumåling. Når det bruges som niveau switch bruges det ofte som: overfyldningsbeskyttelse, tørløbssikring, olie/vand detektering og skumdetektering. 

Læs mere om måleprincippet Kapacitiv
18RESULTATERNULSTIL
Insatech VEGACAL 62
Niveaumåling væske og faststof

VEGACAL 62

Delvis isoleret (PTFE) kapacitiv probe til kontinuerlig måling af niveau. Anvendes til ikke-ledende medier (DK-værdi <5), som f.eks. olie, plastgranulat eller mælkepulver. Måleområde op til 6 meter.

Insatech VEGACAL 63 2
Niveaumåling væske

VEGACAL 63

Kapacitiv fuldisoleret (PE el. PTFE) elektrode til måling i flydende medier. Benyttes til kontinuerlig niveaumåling eller høj/lav alarm. Måleområde op til 6 meter.

Insatech VEGACAL 64 2
Niveaumåling væske

VEGACAL 64

Kapacitiv fuldisoleret (FEP) probe til måling i klæbende, vedhæftende væskeformige medier. Måleområde op til 4 meter.

Insatech VEGACAL 65 1
Niveaumåling væske og faststof

VEGACAL 65

Kapacitiv delvist isoleret (PTFE) kabel-probe. Anvendes til ikke-ledende medier (DK-værdi < 5), som f.eks. olie, plastgranulat eller mælkepulver. Måleområde op til 32 meter.

Insatech VEGACAL 66 1
Niveaumåling væske og faststof

VEGACAL 66

Kapacitiv fuldisoleret (PTFE) kabel-probe. Anvendes hovedsageligt til ledende medier (DK-værdi > 5), som f.eks. vand, ethanol eller fugtigt sand. måleområde op til 32 meter.

Insatech VEGACAL 67 1
Niveaumåling faststof

VEGACAL 67

Kapacitiv probe til kontinuerlig niveaumåling i alle industrier som arbejder med faststoffer ved høje procestemperature. Findes i både stang- og kabelversion. Måleområde op til 6 meter (stang) og 40 meter (kabel).

Insatech VEGACAP 62
Niveau switch væske og faststof

VEGACAP 62

Delvis isoleret (PTFE) kapacitiv probe switch til niveau detektering. Anvendes til ikke-ledende medier (DK-værdi < 5) som f.eks. olie, plastgranulat og mælkepulver.

Insatech VEGACAP 63 2
Niveau switch væske og faststof

VEGACAP 63

Fuldisoleret (PTFE el. PE) kapacitiv probe switch til niveau detektering. Anvendes hovedsageligt til ledende medier med en DK-værdi >5, som f.eks. vand, ethanol eller fugtigt sand.

Insatech VEGACAP 64 2
Niveau switch væske og faststof

VEGACAP 64

Fuldisoleret (PTFE) kapacitiv probe switch til niveau detektering i klæbende medier og tørstof. Anvendes hovedsageligt til ledende medier med en DK-værdi >1,5.

No results found

Hvordan virker en kapacitiv måling?

Princippet med en kapacitiv måling består af at registrere en kapacitets-ændring mellem målesonden og en ledende beholdervæg. Man kan sammenligne det med en kondensator. En kondensator består af to metalplader med et isolerende materiale i mellem. Dette isolerende materiale kaldes et dielektrikum. Det kan være et hvilket som helst ikke-ledende medie, f.eks. luft. Et stofs evne som isolator, eller dets evne til at lede en elektrisk strøm, angives ved dets dielektricitetskonstant (εr). Jo højere dielektricitetskonstant des bedre evne til at lede elektriske strøm. Eksempel: Vand ~ 80 εr  og Luft ~ 1.

Insatech Capacitive Point Level Detection With Capacitive Level Switches Solids
Insatech Medarbejdere Website JOST
KONTAKT VORES EKSPERT

Jørgen Strange

Product Manager - Level and pressure


Tlf: +45 2761 4508

Email: Jorgen.Strange@insatech.com

Skriv til Jørgen

Insatech Capacitive Level Measurement Solids

Kontinuerlig niveaumåling

Når man anvender det kapacitive måleprincip til kontinuerlig niveaumåling, fungerer niveauføler og tankvæggen som de to elektroder i en elektrisk kondensator. En ændring i niveauet vil resultere i en ændring af kapacitansen, som bliver konverteret til et niveau signal. Afhængig af applikationen, er der forskellige versioner af kapacitive sensorer med enten stav eller wire.

Fordelene ved kapacitiv niveaumåling

  • Gør det muligt at have måling uden blinde områder i hele sensorlængden.
  • Fuld-isolerede versioner kan anvendes i korrosive medier

Se vores kapacitive niveaumålere her

Niveauindikering

Ved at anvende det kapacitive måleprincip til niveauindikering, kan du indsætte en sensor, hvor du ønsker sit switchpunkt. Niveauswitchen og tankvæggen fungerer som de to elektroder i en elektrisk kondensator, og en ændring i niveauet vil resultere i en ændring i kapacitansen, som konverteres til et on/off signal. Valget af typen af kapacitiv niveau switch er afhængig af, hvilken applikation den skal anvendes i.   

Fordelene ved kapacitiv niveau switch

  • Kan monteres i alle retninger, afhængigt af hvor du ønsker switch punktet.
  • Fuld-isolerede versioner kan anvendes i korrosive medier

Se vores kapacitive niveauswitche her

Insatech Capacitive Point Level Detection With Capacitive Level Switches Liquids

Vælg sensor ud fra mediet

Fuld-isolerede sensorer

Dit medie afgør hvilken udformning din kapacitive niveausensor eller niveauswitch skal have. Hvis dit medie har en dielektricitetskonstant højere end 5 εr, vil det give en direkte kortslutning mellem sensor og beholdervæg. Det vil dermed ikke være muligt at måle noget. For at bruge måleprincippet kapacitiv niveauindikering, skal man vælge en fuld-isoleret sensor, som er forsynet med et elektrisk isolerende lag, der sikrer at der ikke sker en kortslutning, uden at forstyrre selve målingen. De isolerede sensorer kan også anvendes til ikke-ledende - og aggressive medier.

Kablet version

Når du skal bruge et switch punkt eller kontinuerlig niveau-måling i f.eks. en høj silo med et medie med lave dielektricitetskonstant såsom sten eller olie, så kan det være en fordel at anvende en version med kabel, da denne giver mulighed for at få en probe der er 32 meter lang.

Tilbage til produktoversigten
Tilbage til toppen

Search