Logo

Berøringsfri niveaumåling med radiometriske kilder fungerer ved, at en let radioaktiv isotop udsender fokuserede gammastråler. En modtager på den anden side af beholderen, transportbåndet m.fl. opfanger gammastrålerne.

Radiometriske sensorer anvendes til applikationer under ekstreme forhold, og er en niveaumåling som ikke har bevægelige dele, minimal vedligeholdelse samt stor gentagelsesnøjagtighed og alt i alt en meget pålidelig niveaumåling.

Læs om Radiometrisk niveau
8RESULTATERNULSTIL
Insatech VEGAFIBERTRAC 31 1
Niveaumåling

FIBERTRAC 31

Niveaumåler med fiberoptiske scintillatorkabler, til brug på runde og koniske beholdere. Velegnet til væsker, faststoffer og slam mm. Diameter 42 mm.

Insatech VEGAFIBERTRAC 32 1
Niveau- og interfacemåling

FIBERTRAC 32

Niveaumåler med fiberoptiske scintillatorkabler, til brug på runde og koniske beholdere. Velegnet til væsker, faststoffer og slam mm. Diameter 60 mm.

Insatech VEGAMINITRAC 31 1
densitetsmåling

MINITRAC 31

Benyttes til berøringsfri densitetsmåling eller som niveauindikator. Til væske og faststof.

Insatech WEIGHTRAC 31 1
Flowmåling

WEIGHTRAC 31

Stavdetektor til vejning af alle typer materialer på bånd, kædetransportører, skruefødere mm.

Insatech VEGASOLITRAC 31 1
Niveaumåling

SOLITRAC 31

Stangdetektor til kontinuerlige niveau- og interfacemålinger af væske og faststof på cylindriske og koniske beholdere.

Insatech VEGAPOINTRAC 31
Niveauindikering

POINTRAC 31

Kort stangdetektor, ideel til niveauindikering af væske og faststof i alle typer af beholdere og rørføring.

Insatech VEGASOURCE 31 Intro
Niveau- og densitetsmåling

VEGASOURCE 31

Blyisoleret kildeholder der indeholder en radioaktiv kilde som udsender gammastråling.

Overview SE82 XXXXXXXXXXXBXXXA
Niveau- og densitetsmåling

VEGASOURCE 81, 82 & 83

Blyisoleret kildeholder der indeholder en radioaktiv kilde som udsender gammastråling. Fås med 5, 30, 40, 45 og 60 graders emissionsvinkel.

No results found

Måleprincippet

Princippet i radiometrisk måling er baseret på, at gammastråler svækkes, når de gennemtrænger et materiale. Ved første øjekast adskiller radiometriske målere sig egentlig ikke så meget fra andre målere, som fungerer efter samme princip, altså ved hjælp af radar, ultralyd eller mikrobølger. De består af en sender, en modtager og et stykke elektronik som behandler data, konverterer dem til korrekt niveau, grænseværdi, eller densitet.

Billedet viser, hvordan en radiometrisk måling kan sidde i bunden af den destillations kollonne i en raffineringsproces.

Forskellen mellem radiometriske målere og andre måleprincipper er naturligvis kildeholderen, som indeholder den radioaktive isotop på størrelse med et riskorn. Kildeholderen tillader kun strålingen, at bevæge sig i retning af modtageren. Moderne detektorer indeholder en meget følsom scintillator, en photomultiplier samt den evaluerende elektronik. Scintillatorer reagerer på selv den mindste smule radioaktiv stråling, som gør det muligt at anvende selv forholdsvis svage radioaktive kilder. Gammastråling genererer lysglimt i en krystal- eller plastscintillator. Disse lysglimt når photomultiplieren som forstærker dem, og konverterer dem til elektriske impulser. Antallet af impulser pr. sekund svarer til intensiteten af strålingen.

Insatech Radiometic Niveau MT31 ST31 1

Hvornår anvendes radiometrisk udstyr?

Radiometrisk udstyr anvendes som oftest kun, når almindeligt måleudstyr ikke kan klare opgaven. Der findes applikationer, som ikke tillader andre alternativer end radiometrisk måling, fordi måleudstyr der anvender gammastråling, er fuldstændig upåvirket af tryk og temperatur, samt er anvendeligt under barske driftsbetingelser, uafhængig af ændringer i produktet og i stand til kontinuerligt at levere præcise og pålidelige måleresultater.

Radiometrisk niveau er særlig anvendeligt i de applikationer, hvor det er nødvendigt at have et hermetisk lukket måleloop, for at sikre at der ikke sker udslip til fare for personel og miljøet. Det kunne være lagertanke til ekstremt giftige kemikalier, hvor man ønsker at kende niveauet, både kontinuerlig og som overfyldningssikring.

Fordelen ved radiometrisk niveaumåling

  • Bruges hvor alle andre måleprincipper ikke kan anvendes.
  • Berøringsløs præcis niveaumåling uden risiko for at slidende medier beskadiger måleudstyr
  • Monteres udenpå tanken, så kan installation ske selv under igangværende produktion.

Ulempen ved radiometrisk niveaumåling

  • Kræver løbende kontroller i henhold til lovgivningen
  • Ofte undgået måleprincip grundet manglende kendskab

 

Insatech Tank FT31 FX86 VP81 1
Insatech Radiometric Conveyor WT31 1

Sikkerhed i praksis

Den radioaktive isotop også kaldet kapslen er sikkert ”pakket” ind på alle tænkelige måder og den radioaktive kilde er omgivet af flere hermetisk svejsede stålkapsler. Kapslen anbringes derefter i et støbt metalhus, hvorefter det til sidst indrammes i en kappe af bly. Som resultat af designet, giver huset maksimal beskyttelse med minimal vægt. Kun en smal rille forbliver åben, hvor strålingen kan komme ud i retning mod detektoren. Strålingen fra rillen er tilpasset den pågældende anvendelse og kan lukkes helt hvis nødvendigt.

Der findes forskellige isotoper som kan anvendes – Cæsium isotopen

Cs-137 er tilstrækkelig i 80 til 90 % af alle opgaverne. Den radioaktive kobolt-60 isotop anvendes når meget tykke vægge skal gennemtrænges. Cæsium-137 har nogle afgørende fordele - halveringstiden af Cs-137 er 32 år, hvilket sikrer en længere driftstid uden et kildeskift er nødvendigt. I tilfælde af anvendelsen af kobolt-60, er et kildeskift nødvendigt efter ca. syv år pga. den kortere halveringstid. Hvert kildeskift betyder yderligere risiko for udsættelse for stråling.

Radiometriske målere bliver mere og mere brugt i proces industrien. De anvendes ikke længere kun til kontinuerlige målinger under yderst vanskelige procesforhold, men også til interface, densitet og måling i forbindelse med giftige eller slidende medier ved masseflowmåling.

Få mere information i denne powerpoint

  • Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling
    Danish | pdf
Tilbage til toppen

Search