Logo

Når du anvender hydrostatisk tryk til niveaumåling, registrerer trykcellen i en tryktransmitter selv de mindste ændringer i det hydrostatiske tryk, som stiger eller falder afhængigt af, hvor meget f.eks. tanken er fyldt.

Hydrostatisk niveaumåling eller trykbaseret niveaumåling anvendes til kontinuerlig måling i vand, spildevand eller kemikalier. Ved hydrostatisk niveaumåling udnyttes det forhold, at trykket er lineært med niveauet, forudsat at mediets densitet er konstant.

Læs om måleprincippet bag Hydrostatisk tryk
7RESULTATERNULSTIL
Insatech VEGABAR 86 1
Niveaumåling væske

VEGABAR 86

Nedhængt tryktransmitter med keramisk trykcelle. Kan kombineres med enhver anden sensor i VEGABAR Series 80 til elektronisk differenstrykmåling. Sensorlængde op til: Kabel 250 m, rør 6 m.

Insatech VEGABAR 87 1
Niveaumåling væske

VEGABAR 87

Nedhængt tryktransmitter med rustfrit stål trykcelle. Kan kombineres med enhver anden sensor i VEGABAR Series 80 til elektronisk differenstrykmåling. Sensorlængde op til : Kabel 250 m, rør 6 m.

Insatech VEGAWELL 52 2
Niveaumåling væske

VEGAWELL 52

Nedhængt tryktransmitter velegnet til kontinuerlig måling af væsker. Typiske anvendelser er målinger i vand/spildevand, dybe brønde og i skibsbygningsindustrien. Kabellængde op til 1000 m.

Insatech EJX210E 1
Differenstryk

Yokogawa EJA210E m. flange forsats

Differenstryktransmitter med fastmonteret flange forsats. Måleområde fra 10 mbar til 5 bar fordelt på 2 forskellige måleceller. ± 0,075 % nøjagtighed af span

Insatech EJX210E 1
Differenstryk

Yokogawa EJX210A m. flange forsats

Differenstryktransmitter med påmonteret flange forsats. Måleområde fra 10 mbar til 5 bar. 0,075% nøjagtighed af span.

Insatech Yokogawa Ejx118a 16 9
Differenstryk

Yokogawa EJX118A differenstryk

Med fastmonteret membranforsatse. Måleområde fra 20mbar op til 5 bar på 2 forskellige måleceller. Nøjagtighed 0,15% af span. Respons tid på 200 ms.

Insatech Yokogawa Eja118e 16 9
Differenstryk

Yokogawa EJA118E differenstryk

Med fastmonteret membranforsatse. Måleområde fra 20mbar op til 5 bar på 2 forskellige måleceller. Nøjagtighed 0,2 % af span. Respons tid på 200 ms.

No results found

Måleprincippet

Det hydrostatiske tryk refererer til massen af en stationær væske på et givent målepunkt. Når niveauet stiger inde i tanken, stiger det hydrostatiske tryk proportionalt. For at denne type måling kan bruges til niveaumåling kræver det, at den monterede tryktransmitters målecelle er nedsænket i væsken. Tryktransmitteren måler det hydrostatiske tryk og dette konverteres til en niveaumåling baseret på følgende ligning:

Højde (Niveau) = Hydrostatiske tryk / (Væskens densitet * Massefylden)

Ved hydrostatisk niveaumåling udnyttes det forhold, at trykket er lineært med niveauet, forudsat at mediets densitet er konstant. Der findes mange forskellige versioner af tryksensorer, afhængigt af om tryksensoren monteres i bunden af beholderen, eller nedhænges i et kabel fra toppen af en brønd.

Insatech Basin BR82 1

Fordelen ved niveaumåling med hydrostatisk tryk

  • Meget velkendt og afprøvet måleprincip
  • Pålidelig og nøjagtig niveaumåling i væske
  • Måling ikke påvirket af skumdannelse eller omrøring
  • Ikke afhængig af mediets dielektrisitetskonstant

Ved installation i tryksatte beholdere

Er beholderen tryksat monteres to tryksensorer, en i toppen og en i bunden.
Ved at trække de to tryk fra hinanden får man det hydrostatiske tryk og dermed et mål for niveauet. En DP-måling.
Man kan også i tilfælde med en tryksat beholder anvende en differenstryktransmitter, som laver denne beregning direkte i instrumentet.

Insatech Tank BR83 BR82 POINT21 1
Tilbage til toppen

Search