Logo

Mød os hos Kalundborg Forsyning til STFs årsmøde den 12. maj 2023 kl. 9-15.

Vi glæder os til at vise dig nyheder og løsninger, der kan spare dig tid og penge i dine spildevands- og drikkevandsapplikationer – både nu og i fremtiden.

På standen udstiller vi blandt andet Clamp-on flowmålere fra FLEXIM, som kan måle meget lave flow, samt 80 GHz kompakt radarmålere fra VEGA til niveau- og flowmåling. Derudover tilbyder vi service check af dine overløbsmålinger.

Så skal du måle flow, optimere dine pumpestationer med stabile niveaumålinger eller har du andre procesoptimeringer, som vi skal hjælpe dig med, så er vi klar til en snak!

Læs mere på STFs hjemmeside
Insatech Medarbejdere Website HEKA
Henrik Kaagaard Hansen

Key Account Manager - Industry & Marine


Jylland & Fyn

Tlf: +45 2761 4518

Email: Henrik.hansen@insatech.com

Skriv til Henrik

Insatech Medarbejdere Website JOST
KONTAKT VORES EKSPERT

Jørgen Strange

Product Manager - Level and pressure


Tlf: +45 2761 4508

Email: Jorgen.Strange@insatech.com

Skriv til Jørgen

Insatech Medarbejdere Website KRA
KONTAKT VORES EKSPERT

Kenneth Andersson

Senior Sales Engineer - Marine, Industry & Projects


Tlf: +45 2085 6078

Email: Kenneth.Andersson@insatech.com 

Skriv til Kenneth

Insatech Medarbejdere Website JEME
Jesper Meier

Key Account Manager - TOC & Endotoxin


Tlf: +45 2761 4537

Email: Jesper.Meier@insatech.com

Skriv til Jesper

Årsmøde udstillingen er fordelt over to arealer tæt på renseanlægget.

Den ene del af udstillingen er placeret ved Kalundborg Forsynings varmepumpe, som udnytter varmen i det rensede spildevand til at producere fjernvarme. Kalundborg Renseanlæg modtager årligt ca. 6 mio. m3 spildevand. Det rensede spildevand har en gennemsnits­temperatur på 24-25 grader. Ved at afkøle spildevandet med 10 grader, kan varmepumpen årligt producere ca. 80.000 MWh fjernvarme, som kan dække over 30% af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

Den anden del af udstillingen er placeret bag Kalundborg Forsynings overfladevandværk, som årligt leverer ca. 4 millioner kubikmeter overfladevand, som erstatter drikkevand, og som derved er med til at skåne grundvandsreserverne. Overfladevandet indvindes fra Tissø, hvorfra det transporteres i en lang ledning til Kalundborg. Industrien benytter både urenset og renset overfladevand. Renset overfladevand bruges som procesvand i industrien, mens urenset overfladevand bruges som kølevand.

Læs også

IMG 0517

VEGAPULS sikrer et mere stabilt slamudtag fra Vejle Spildevands efterklaringstanke

Hos Vejle Spildevand oplevede de ofte ustabile målinger fra deres ultralydsniveaumålere, hvis opgave var at måle flow i overløb. En udfordring, der primært opstod på grund af dug og kondens på måleoptikken, eller ved temperaturændringer i omskifteligt vejr.

PC Regn Og Spildevandsflowmålere

Performance Check på regn- og spildevandsflowmålere

Det er aldrig ønskværdigt at udlede spildevand, men oftest uundgåeligt og derfor er det afgørende at have dokumentation er i orden. Derfor tilbyder vi ét Performance Check af dine regn- og spildevandsflowmålere, så du undgår store afvigelser og dermed sparer penge, hvis uheldet skulle være ude.

Tilbage til toppen

Search