Logo

Hos Vejle Spildevand oplevede de ofte ustabile målinger fra deres ultralydsniveaumålere, hvis opgave var at måle flow i overløb. En udfordring, der primært opstod på grund af dug og kondens på måleoptikken, eller ved temperaturændringer i omskifteligt vejr.

VEGA produktkursus gav inspiration 

Elektriker Rasmus Palmelund Jakobsen, fra Vejle Spildevand, deltog i Insatechs VEGA produktkursus, som blev afholdt på Insatechs kontor i Odense, i foråret 2022. På kurset drøftede vi blandt andet fordelene ved at skifte til radarteknologi, også når der for eksempelvis skal måles flow på en rende. Det fangede Rasmus’ opmærksomhed.

Derfor valgte han efter kurset, i samråd med os, at installere en VEGAPULS C21, sammen med det digitale visningsinstrument VEGAMET 841, i flere af målepunkterne på Vejle Centralrenseanlæg. I VEGAMET 841 kan rendens mål og konstruktion indtastes, hvorved niveau-signalet bliver omdannet til en meget nøjagtig flowværdi.

Troværdige målinger og stabilt slamudtag

Før installationen af de nye VEGA Instrumenter, lavede de ofte kontrolmålinger for at sammenligne med de målte værdier fra deres onlinemålere. Efter installationen af VEGAPULS C21 og VEGAMET 841 fortæller Rasmus:

Vi bruger ikke længere tid på kontrolmålinger, og jeg stoler nu på vores målinger.

Han fortæller samtidig, at de i den første måned efter installationen fortsatte med kontrolmålingerne, men at de hurtigt indså, at kontrolmålingerne var overflødige. Det kunne de hurtigt konkludere, da kontrolmålingerne viste, at radarmålerne lå inden for den lovede nøjagtighed på +/-2mm på samtlige niveaumålinger.

De stabile målinger, som anlægget nu modtager fra VEGAPULS, har resulteret i, at Vejle Spildevand nu har et
mere stabilt slamudtag. Hertil tilføjer Rasmus afslutningsvist:

Vi anvendte allerede VEGAPULS – i pumpestationer og på renseanlægget – før købet af VEGAPULS til denne opgave, og vi synes, at det er meget positivt, at VEGAPULS er et universelt instrument, som også kan anvendes som flowmåler til overløb og åbne render i stedet for ultralydsniveaumålere.

Vi takker Rasmus og Vejle Spildevand for samarbejdet!

IMG 0513
IMG 0514
IMG 0515
IMG 0516
IMG 0517
IMG 0518
IMG 0520
IMG 0513
IMG 0514
IMG 0515
IMG 0516
IMG 0517
IMG 0518
IMG 0520
Insatech Medarbejdere Website HEKA
Henrik Kaagaard Hansen

Key Account Manager - Industry & Marine


Jylland & Fyn

Tlf: +45 2761 4518

Email: Henrik.hansen@insatech.com

Skriv til Henrik

Tilbage til toppen

Search