Logo

Vindmølleparker forbindes via en offshore transformerstation, der via et landfast kabel transporterer parkens strøm. Storm og kraftig regn gør det vanskeligt at undgå, at vand ophober sig på platformen. For at sikre, at IMO-lovgivningen overholdes og forurenet vand, ikke skylles overbord har vi hjulpet flere af vores kunder med en IMO-godkendt løsning fra Brannstrom.

En dyr affære

På transformerstationerne separeres regn-, dræn- og spildevand fra olie og opsamles ofte i en tank. Når tanken er fuld pumpes vandet ombord på et skib, hvis opgave er at sejle og pumpe vandet på land, hvor det renses og udledes igen – eller afleveres til et spildevandsanlæg

Selvom det oftest koordineres, så skibet har andre opgaver i forbindelse med afhentningen, er det en dyr affære, da det som regel drejer sig om omkring 10-20 kubikmeter. Foruden disse omkostninger, kan perioder med kraftig storm og store mængder af regn betyde, at spildevandstanken er fyldt, og en udokumenteret mængde vand derfor i værste tilfælde udledes over transformerstationens kant – og det er forbundet med store bøder samt omkostninger til beregninger af overløbets omfang.

IMO-godkendt løsning fra Brannstrom

Derfor har vi hjulpet flere kunder med en IMO-MEPC.107(49) godkendt løsning fra Brannstrom, ved navn Greenmon. GreenMon sikrer nøjagtig overvågning af olieindholdet i mudret vand med høj turbiditet, uden behov for hyppig rekalibrering. Oil Content Monitoren gennemlyser vandet med en UV-stråle, logger aflæsningerne til fremtidig dokumentation og viser aflæsningerne numerisk eller som en graf i realtid.

Hvis vandets værdier er under de tilladte 15 ppm, sender instrumentet et signal til en ventil, der åbner og udleder vandet direkte til havet. Er værdierne derimod over den tilladte grænse lukker ventilen, og en anden ventil, der sørger for, at vandet ledes tilbage til tanken, åbnes. Sidst nævnte sker dog yderst sjældent, og er oftest et tegn på, at der er problemer med instrumentets separator, da den ikke er i stand til at rense vandet tilstrækkeligt.

1000000151 (1)

Free-falling princip gør løsningen vedligeholdelsesfri

GreenMons free-falling-water-jet måleprincip er helt unikt, da det betyder, at vandet løber i en fast vandstråle inde i røret og derfor ikke er i berøring med målerøret. Derfor er der ingen tilsmudsning af sensorglasset og ingen risiko for, at målecellen fyldes op med vand (hvilket kan være problematisk i frostvejr), eller alger, der kræver hyppig rengøring, hvilket gør GreenMon vedligeholdelsesfri og ideel til krævende 24/7 applikationer.

Dermed opnår kunden:

  • Mindre logistik og koordinering – da kunden ikke skal bruge tid på koordinering af skibe, der skal afhente og bortskaffe forurenet spildevand
  • Gyldig dokumentation – da den udledte mængde logges og dokumenteres i overensstemmelse med IMO-lovgivningen
  • En vedligeholdelsesfri løsning – da vandet ikke er i berøring med målerøret
  • Reducerede omkostninger – da omkostningerne til skibe, der skal bortskaffe det forurenede vand, og potentielle bøder for udledning af udokumenterede overløb, elimineres.

100000067

Afsluttende commissioning

Vores Service og Commissioning Engineer har på vores seneste sag udført en afsluttende commissioning af løsningen på en stor vindmølleplatform, der lå til kejs i det engelske farvand.  Her tjekkede han den mekaniske installation, opstartede og udførte test af instrumentets signaler.

I forbindelse med besøget opdagede han desuden en manglende afmærkning på en ventil, som i værste fald kunne have betydet, at målecellen var blevet fyldt op med vand, hvis ventilen var blevet lukket. Han fik dog påpeget fejlen og ventilen er nu afmærket tilstrækkeligt.

20221223 085631
100000067
1000000151
1000000168
20221223 085631
100000067
1000000151
1000000168
Insatech Medarbejdere Website MSR
KONTAKT VORES EKSPERT

Martin Søvind

Product Manager


Tlf: +45 2761 4502

Email: Martin.Sovind@insatech.com

Skriv til Martin

Tilbage til toppen

Search