Logo

Oxygen-reduktion potientalet (ORP), også kendt som redoxpotentialet, beskriver et grundstofs eller en opløsnings higen efter elektroner (reduktion). Hvert grundstof har sit eget reduktionspotentiale, som bliver målt i V, volt eller mV.

Læs mere om redox

2RESULTATERNULSTIL
Insatech Hamilton FU20
Kombinations elektrode

Yokogawa FU20

FU20 fra Yokogawa er en wide-body kombinations elektrode, til måling af pH og ORP, enkeltvis eller simulant. Anvendes bl.a. ved vandbehandling, medier med HF og Scrubber installationer.

Insatech Hamilton FU24
kombinations elektrode

Yokogawa FU24

Wide-body kombinations elektrode til måling af pH og ORP, enkeltvis eller simulant. Findes i en kemiske resistens udgave og anvendes f.eks. til installationer med store trykforskelle og vandbehandling.

No results found

Hvad er redox og en redoxreaktion?

Redox er sammensat af to ord: Reduktion og oxidation.

En redoxreaktion er en kemisk reaktion, hvor de involverede atomer får ændret deres oxidationstrin, hvilket betyder at der overføres elektroner fra et atom til et andet.

Metaller - Oxidering af jern

Et meget kendt eksempel er rust. Jern går i forbindelse med luftens oxygen (Ilt) under udveksling af elektroner og danner jernoxider (rust).

Jern oxideres i ovenstående eksempel, det vil sige at det afgiver elektroner til oxygen der derved reduceres, altså optager elektroner.

4 Fe + 3 O2  -> 2 Fe23+ + 2 O32-  (Det valgte eksempel er Jern(III)oxid)

Organisk materiale - Forbrænding af methan

Det er dog ikke kun metaller, der kan oxideres, alkohol, sukker, proteiner osv. nedbrydes i kroppen i komplicerede redoxreaktioner. En simpel forbrænding af methan, er ligeledes en redoxreaktion, hvor methan (CH4) oxideres til CO2. Oxygen atomet derimod bliver reduceres i vandmolekylet.

CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O (Fuldstændig forbrænding)

Oxidationstrin

Forskellige stoffer kan have forskellige oxidationstrin. Jern kan for eksempel have oxidationstrin 1,2 eller 3, hvilket betyder at der kan afgives henholdsvis 1, 2 eller 3 elektroner til et andet atom eller molekyle.

Lidt anderledes forholder det sig med organiske stoffer. Ethanol, kendt i folkemunde som drikbar alkohol, omdannes først i kroppen til ethanal (giftigt aldehyd), siden til ethansyre (Eddikesyre) for siden at omdannes til CO2 (kuldioxid) og vand. Dette gælder kun primære alkoholer, men det vil ikke blive belyst her.

Metaller har forskellig evne til at oxidere. Disse er ordnet efter elektronegativitet i spændingsrækken.

Hvad er redoxpotentiale?

Redoxpotentiale er det elektriske potentiale, der indstiller sig ved kemisk ligevægt. Med andre ord er redoxpotentialet et udtryk for de pågældende stoffers tilbøjelighed til at oxidere eller blive oxideret. Redoxpotentialet måles i mV ved hjælp af en platin elektrode, som enten oxideres eller reduceres. Denne elektron bytning udløser en strøm der måles.

Hvad indikere redoxpotentialet?

Et positiv redoxpotentiale er indikation på at oxiderende forhold eksisterer i en opløsning, et negativt redoxpotentiale indikerer at opløsningen overvejende er reducerende.

 

Tilbage til produktoversigten
Tilbage til toppen

Search