Logo

Oxygen-reduktion potientalet (ORP), også kendt som redoxpotentialet, beskriver et grundstofs eller en opløsnings higen efter elektroner (reduktion). Hvert grundstof har sit eget reduktionspotentiale, som bliver målt i V, volt eller mV.

Læs mere om redox

6RESULTATERNULSTIL
Insatech Hamilton Polyplast Pro
Redox elektrode

Hamilton Polyplast Pro RX

Vedligeholdelsesfri sensor designet til vandapplikationer, særligt med lav ledningsevne. F.eks. spildevand, fiskeopdræt, grundvand mm. Yders robust og med lang levetid.

Insatech Hamilton ORP Polilyte RX 1(Oversigt)
Redox elektrode

Hamilton Polilyte RX

Polymerfyldt elektrode til ORP måling i vandapplikationer, som f.eks. spildevand, grundvand mm.

Insatech Hamilton ORP Easycontrol S8(Oversigt)
Redox elektrode

Hamilton EasyControl ORP

Sensor til kemikalie- og spildevands applikationer, ved lave procestemperaturer. Benyttes ofte i svømmebassiner til kontrol af desinfektion med klor.

Insatech Hamilton Chemotrode ORP 1(Oversigt)
Redox elektrode

Hamilton ChemoTrode ORP

Genopfyldelig og meget robust elektrode til krævende applikationer inden for pharmaceutisk og kemisk industri, som f.eks. industrielle processer, minedrift, parpirindustrien og fermentering.

Insatech Hamilton ORP Easyferm Plus Arc(Oversigt)
Redox elektrode

Hamilton EasyFerm Plus ORP

Benyttes til krævende applikationer inden for lægemiddel- og kemisk industri. Ofte anvendt til bioreaktorer, industrielle- og nedstrøms processer.

Insatech Hamilton Oxytrode 1(2)
Redox elektrode

Hamilton OxyTrode Pt

Designet til processer i den kemiske industri og til applikationer inden for spildevandsrensning. 3 high-performance keramiske membraner reducere risici for flowfejl ved rørmontering.

No results found

Hvad er redox og en redoxreaktion?

Redox er sammensat af to ord: Reduktion og oxidation.

En redoxreaktion er en kemisk reaktion, hvor de involverede atomer får ændret deres oxidationstrin, hvilket betyder at der overføres elektroner fra et atom til et andet.

Metaller - Oxidering af jern

Et meget kendt eksempel er rust. Jern går i forbindelse med luftens oxygen (Ilt) under udveksling af elektroner og danner jernoxider (rust).

Jern oxideres i ovenstående eksempel, det vil sige at det afgiver elektroner til oxygen der derved reduceres, altså optager elektroner.

4 Fe + 3 O2  -> 2 Fe23+ + 2 O32-  (Det valgte eksempel er Jern(III)oxid)

Organisk materiale - Forbrænding af methan

Det er dog ikke kun metaller, der kan oxideres, alkohol, sukker, proteiner osv. nedbrydes i kroppen i komplicerede redoxreaktioner. En simpel forbrænding af methan, er ligeledes en redoxreaktion, hvor methan (CH4) oxideres til CO2. Oxygen atomet derimod bliver reduceres i vandmolekylet.

CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O (Fuldstændig forbrænding)

Oxidationstrin

Forskellige stoffer kan have forskellige oxidationstrin. Jern kan for eksempel have oxidationstrin 1,2 eller 3, hvilket betyder at der kan afgives henholdsvis 1, 2 eller 3 elektroner til et andet atom eller molekyle.

Lidt anderledes forholder det sig med organiske stoffer. Ethanol, kendt i folkemunde som drikbar alkohol, omdannes først i kroppen til ethanal (giftigt aldehyd), siden til ethansyre (Eddikesyre) for siden at omdannes til CO2 (kuldioxid) og vand. Dette gælder kun primære alkoholer, men det vil ikke blive belyst her.

Metaller har forskellig evne til at oxidere. Disse er ordnet efter elektronegativitet i spændingsrækken.

Hvad er redoxpotentiale?

Redoxpotentiale er det elektriske potentiale, der indstiller sig ved kemisk ligevægt. Med andre ord er redoxpotentialet et udtryk for de pågældende stoffers tilbøjelighed til at oxidere eller blive oxideret. Redoxpotentialet måles i mV ved hjælp af en platin elektrode, som enten oxideres eller reduceres. Denne elektron bytning udløser en strøm der måles.

Hvad indikere redoxpotentialet?

Et positiv redoxpotentiale er indikation på at oxiderende forhold eksisterer i en opløsning, et negativt redoxpotentiale indikerer at opløsningen overvejende er reducerende.

 

Tilbage til produktoversigten
Tilbage til toppen

Search