Produkter » Analysemålinger i processen

Medium_aberbillede

In-line og on-line måling

Det bredeste program nogensinde af in-line og on-line analyseudstyr.

Hos Insatech A/S har vi gennem de seneste par år taget en række nye agenturer/instrumenter til os, for at kunne dække et større spektre af måleopgaver i processen.

Af nye opgaver, som vi nu kan klare, kan nævnes:
• viskositet med en sensor helt fri for mekanisk bevægelige dele,
• CO2 i øl/sodavand/cider med nær infra-rødt lys,
• div. gas-koncentrationer (NH3 – CH4 – HCl – CO – CO2 m.m.) med en laser fra Yokogawa.

En analysemåling er generelt set en koncentrationsmåling af en ønsket komponent, hvad enten du ønsker at måle koncentration i gas eller væske.

Fugtmåling på faststoffer

Optimér din tørreprocess, dekantercentrifuge m.m. med on-line fugtmåling på faststoffer, filterkager, slurry m.m.

Med en NDC on-line / in-line fugtmåler kan processen styres kontinuerligt. 

Behovet for tidskrævende laboratorieanalyser kan reduceres til et minimum, og processen kan køres tættere på grænseværdierne for fugtindholdet, hvorved store energibesparelser kan opnås.

Med en on-line fugtmåling opnås større repetérbarhed mht. produktkvaliteten, hvilket ofte har meget stor værdi, og eventuelle recirkuleringer/omkørsler m.m. undgås.

Typiske applikationer er:
• fugtmåling på div. typer mel (fiskemel, blodmel, kartoffelmel m.m.)
• fødevarer (mælkepulver, kakaopulver, tørret frugt m.m.)
• frø/korn, byggematerialer (sand/ler/gips/cement m.m.)
• mineraler (aluminium hydroxid, titanium dioxid m.m.)
• småkager
• pastadej
• alle tænkelige kemiske stoffer.

Udover fugt kan vi med NDC også måle fedt og protein i en lang række produkter, samt nikotin indhold i tobak/snus.

måling af fedt og protein

Koncentrationsmålinger – ppm, %, mol/L, OD, levende celler/ml, farvetal m.m.

Opkoncentreringer af faststoffer i væske og koncentration af væskeblandinger/solventer kan måles med vores brede program af enten lydhastighedsmålere, refraktometre, NIR-sensorer, VIS-sensorer eller UV-sensorer. Med in-line koncentrationsmålere kan der tilsættes og blandes nøjagtigt efter recepter og foreskrifter, uden at skulle kontrollere med off-line målinger i laboratoriet. Koncentration af produkt kan følges in-line, og udledning af diverse partikler/stoffer kan følges og dokumenteres til hver en tid. Optimér f.eks. driften af dine centrifuger ved måling af koncentration før og efter centrifugen med udstyr fra Optek. Lad udstyr fra ABER følge væksten af levende celler i din fermentering, eller lad udstyr fra Sensotech styre doseringspumper på opblandingstanke, så den korrekte koncentration opnås mellem 2 væsker.

 

Måling af gasser

(O2, NH3, CH4, HCl, CO, CO2 m.m.)

Hvad enten det er iltmåling i rum eller i andre gasser mht. eksplosionfare eller i spildevand, har vi en sensor til opgaven. Til processtyring kan vi udover ilt, måle en lang række andre komponenter med TDL (Tunable Diode Laser) fra Yokogawa.

Til f.eks. forbrændingsoptimering måles sammen med O2 også CO udvikling, til finjustering af iltoverskudskoefficienten.

Til optimering af scrubber-anlæg måles i udgangen f.eks. NH3, HCl, HCN, CO, CO2 m.m., for at kunne se, hvor effektivt den ønskede komponent fjernes.

Kombineres en gasmåling med en koncentrationsmåling af scrubber-væsk-er kan der optimeres fuldt ud.

Med vores simple nær-infrarøde sensorer fra VitalSensors måles CO2 indholdet i sodavand og øl problemfrit uden vedligehold af membraner m.m.

 

pH, ilt, ledningsevne

Vi har mange års erfaring indenfor pH, ilt og ledningsevne i alle typer brancher. Hvad enten det er processstyring eller spildevandshåndtering, så har vi løsningen til al kemisk industri, til kraftværker (eks. vandbarer), til fødevareproduktion (eks. glasfri pH måling samt fødevaregodkendte pH elektroder), til  pharmaceutisk produktion (eks. fermenteringer) m.m.

Insatech har nu det bredeste program nogensinde af in-line og on-line analyseudstyr. Vi vil uden tvivl kunne finde et måleprincip, der kan klare din opgave.

Downloads