Logo

Kender du jeres måleinstrumenters funktioner så godt, at I opnår de optimale gevinster af udstyret og kan spare virksomheden for penge ved korrekt anvendelse og vedligehold? Eller ønsker du som bruger, indkøber eller ansvarlig for vedligehold at dygtiggøre dig?

Instrumenteringskurser 

Vi tilbyder kurser i instrumentering og applikationstræning, herunder analyse, justering, kalibrering, vedligehold og montage inden for emnerne: 

  • Flowmåling
  • Niveaumåling
  • pH-måling 
  • Ledningsevnemåling inklusive analyse og kalibrering

Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet, tilpasset dit interesseområde og behov for uddannelse. Jo bedre kendskab I har til jeres måleinstrumenter og applikationer, jo bedre mulighed får I for at opnå de tilsigtede, præcise og effektive målinger og kortere nedetid.  

Koncentreret og specifikt indhold 

På bare én kursusdag pr. emne kan du opnå viden inden for både teori om f.eks. måleprincipper og praktik såsom korrekt montage, funktionalitet og vedligehold samt justering og kalibrering.

Det ser vi som en nødvendighed, da der i den moderne produktion, er to meget vigtige parametre for at kunne installere, konfigurere og vedligeholde udstyr:

  1. At du har basisviden om måleprincipper for de installerede instrumenter på anlæggene.
  2. At du har viden om funktionen af de enkelte trin i virksomhedens proces. 

Når du har den rette indsigt, vil opståede fejl – eller årsagen til fejlmålinger – hurtigt blive opdaget og rettet i tide. Det er vigtigt for alle virksomheder, at nedetid minimeres mest muligt, og uddannelse af personale kan derfor være altafgørende for, hvor stabilt processerne forløber og hvor hurtigt samme processer fungerer korrekt efter nedetid. Det er vigtigt, at personer i vedligehold har denne forståelse, men også procesoperatører kan have gavn af denne viden, og kan i mange tilfælde selv udbedre og rette fejl. 

Stil de rigtige spørgsmål 

Når du som den medarbejder, der skal indkøbe instrumenter, forstår måleprincippernes fordele/begrænsninger, kan du bedre stille de relevante spørgsmål til instrumentkrav og afklare behov. 

HI 2021 002

Kalibrering 

Et kursus kan for eksempel indeholde træning i tryk-, temperatur-, pH- og ledningsevnekalibrering. Har jeres virksomhed valgt at have egen kalibreringsafdeling, er det vigtigt at forstå, hvordan en god kalibrering udføres og dokumenteres korrekt. 

Du opnår: 

  • Teoretisk og praktisk basisviden om de forskellige måleprincipper 
  • Guide til korrekt valg af måleprincip til de enkelte opgaver 
  • Vejledning i korrekt installation 
  • Træning i justering, kalibrering og vedligehold af tilsluttet udstyr på procesanlæggene

Har du eller dine kollegaer behov for undervisning, eller blot en genopfriskning af ovenstående, så kontakt os, og lad os få en snak om, hvilke emner kurset skal indeholde, så sammensætter vi et program efter jeres virksomheds behov.

Hos dig eller os? 

Kurserne kan afholdes hos os i Bårse - og vi kommer også meget gerne ud til jer og afholder kurset med udgangspunkt i jeres anlæg.  

Insatech Medarbejdere Website AHE
Annette Henriksen

Sales Coordinator


Tlf: +45 2761 4528

Email: Annette.Henriksen@insatech.com

Skriv til Annette

Tilbage til toppen

Search