Logo

NIR (NærInfraRød) sensorer til høj og lav turbiditet kan optimere dine processer. De findes som indstikssensorer og som flowtype i alle ønskelige materialer og tilslutninger: flange, clamp, varivent, gevind m.m.

Læs mere om turbiditet

10RESULTATERNULSTIL
Insatech Optek Af56
Koncentrationsmåling

Optek AF56 N/F sensor

Denne enkeltkanals sensor fra Optek, findes i to udgaver. En udgave til turbiditet (N) og en udgave til farvemåling (F). Fleksibelt design der giver store tilpasningsmuligheder til forskellige processer.

Insatech Optek AS16
Koncentrationsmåling

Optek AS16 og AS56 N/F

Enkeltkanals sensorer fra Optek. Yderst præcise sensorer der findes i en NIR og en VIS udgave. Typiske applikationer er bl.a. celledensitets måling og faseadskillelse. Designet til direkte installation i rør og beholdere.

Insatech Optek TF16 1
Koncentrationsmåling

Optek AF16-N og TF16-N Turbiditets sensorer

Turbiditetssensorer fra Optek til in-line målinger. Enkelt- og dobbelkanals sensorer. Findes i forskellige optioner og har stor fleksibilitet i design, så de kan tilpasses dine procesbetingelser. Typiske applikationer er separatorstyring og filterkontrol.

Insatech Optek Tf56 N Flange W
Turbiditetsmåling

Optek TF56

En del af Opteks X56 serie. Dual sensor til måling af turbiditet op til 500 ppm, 200 FTU eller 50 EBC. Anvendes til lækageovervågning, detektion af olie i vand, centrifuge kontrol mm.

Insatech Optek DFT16
Turbiditetsmåling

Optek Haze Control DTF16 Uklarhedmåler

Optek Haze Control DTF16 er Opteks in-line uklarhedsmåler til øl, saft m.m. Kalibreringsfri måling i EBC, NTU eller FTU.

Insatech Optek556 Transmitter 1
Koncentrationsmåling

Optek 556 transmitter

Analoge transmitter til turbiditetsmåling med TF56-N sensoren. Måler ppm, FTU og EBU. Anvendes bl.a. til faseadskillelse, overvågning af spildevand, centrifuger, filtre m.m.

Insatech Thermofisher AQ4500 Turbiditetsmåler 16 9
Turbiditetsmåling

Thermo Fisher Orion™ AQ4500 turbiditetsmåler

Dette er en bærbar turbiditetsmåler, der inkluderer to slags LED lyskilder, hvid og infrarød, og overholder både EPA 180.1 samt ISO 7027 metoderne.

Insatech Optek C4000 1
Koncentrationsmåling

Optek C4000

C4000 serien er Opteks digitale transmittere til håndtering af din koncentrationsmåling. Hvad enten det drejer sig om en UV-, VIS-, NIR- eller turbiditetsmåling så lineariseres signalet nemt til den enhed du ønsker, f.eks: OD, ppm, EBC, FTU, %VOL, %TS, mg/L, g/L osv

Insatech Optek C8000 1
Koncentrationsmåling

Optek C8000

Optek C8000 er en serie af digitale transmittere til håndtering af koncentrationsmåling. Fleksibel konfigurering og produktspecifikke opsætninger gør transmitterne i denne serie anvendelige til procesovervågning af konventionelle og singel-use systemer.

No results found

Turbiditetsmåling

Turbiditet fortælle om hvor uklar din væske er. Ved at foretage in-line måling af turbiditet kan du bedre overvåge, styre, kvalitets kontrollere og generelt opnå en bedre forståelse af dine processer. Turbiditet er bare én af mange betegnelser for, hvor uklar en væske er som følge af uopløste partikler. Andre betegnelser, som dækker over det samme, er f.eks: suspenderet stof, tørstof og uklarhed. Jo flere uopløste partikler en væske indeholder, jo mere uklar bliver den, og jo højere er turbiditeten. Turbiditet er derfor også et mål for koncentrationen af uopløste partikler hvad enten de består af fedt eller olie, jordpartikler, slam, gips, polymerer, kolloider, gærceller eller luftbobler.

Ved at have værdien for turbiditet on-line, skal du ikke vente på svar fra tidskrævende laboratorie analyser – altså kan du nå at reagere på uventede ændringer i din proces med det samme, hvilket på længere sigt kan spare tid ved nedlukning og fejlsøgning. 

Turbiditet måles med følgende for øje:

Kvalitetskontrol af proces- og drikkevand. Her skal turbiditeten være lav, og oftest måles den i standardenheden FTU (Formazin Turbidity Units), mg/L, g/L, ppm (Part per Million) eller NTU (Nephelometric Turbidity Units).

Ved in-line overvågning af turbiditeten sikrer du, at der ikke udledes eller anvendes vand af en kvalitet, der er uden for dine kvalitetskrav, og du kan til enhver tid dokumentere turbiditeten af dit vand.

Turbiditet kan også måles som kvalitetsparameter i andre medier: Drikkevarer eller kemiske væsker/opløsninger, der på denne måde sikres at overholde kravene for turbiditet. Eksemplet vi alle kender fra fødevarebranchen, er almindelig øl der ikke må være uklar, og turbiditeten måles her i enheden EBC (European Brewing Convention) eller ASBC (American Society of Brewing Chemistry).

Overvågning af brud på filtre, membraner, lækage af varmevekslere og kontaminering af kølevand er nogle af de processer, hvor en turbiditetsmåling kan hjælpe dig.

Lækage af en varmeveksler overvåges typisk ved detektion på vand/damp siden – her skal turbiditeten være lav – kommer der en forhøjet værdi vil det være tegn på et brud og hermed risiko for kontaminering af produkt eller øvrige medie. Så længe mediet er klart og gennemsigtigt fra naturens side, så kan en tubiditetsmåling anvendes.

Styring af en koncentration af uopløst stof i dit medie dækker over mange processer. Tilsætning eller filtrering af et fast stof som polymer, keramisk pulver, blegejord, div. mineraler m.m. styres automatisk til det ønskede koncentrationsniveau ud fra et givent set-punkt. In-line måling af turbiditet på indgangen eller afgangen af separationsprocesser kan sikre, at du får fuldt udbytte af din proces.

Turbiditetsmåling bruges også i mejeribranchen hvor den rå mælk skilles i skummetmælk og fløde for herefter at blive blandet tilbage sammen i den rette koncentration der udgør fedtprocenten respektivt i henholdsvis let- , mini- og sødmælk.

Faseadskillelse af to komponenter der ikke er lige gennemsigtige – eksempelvis en olie/vand opslæmning eller som switch funktion ved skub af produkt i processen før CIP (Clean in Place).

Sådan detekteres turbiditet

Scattered Light Princippet:

Når en lysstråle rammer en partikel, så spredes lyset omkring partiklen i alle retninger. Spredningen af lyset er størst i 0° fra indfaldsvinklen, hvorfor detektion af lyset så tæt på 0° som muligt, giver den største følsomhed på signalet, og dermed større nøjagtighed.
Afhængigt af dit ønskede måleområde, har vi flere typer af sensorer at vælge imellem for at hjælpe dig med en perfekt løsning: Til det lave område af turbditet vil vi bruge en sensor der har detektorer i 11° fra indfaldsvinklen, hvilket giver dig større følsomhed, hurtigere detektion og bedre målenøjagtighed i det helt lave område.
Spredning af lys er muligt at detektere ved lav partikelkoncentration, maximalt op til 500 ppm / 200 FTU eller 50 EBC. Ved større partikelkoncentrationer vil det spredte lys ikke nå frem til detektorerne i 11°, da partiklerne vil skygge for hinanden. Til måling af høj turbiditet benyttes derfor målemetoden absorption af lys i en anden type sensor.

Absorption af lys:

Absorption af nær infrarødt lys (NIR) er i sin enkelthed dæmpning af det lys, man sender igennem sit medie. I en detektor placeret direkte overfor lyskilden i en vinkel på 0° måles lysintensiteten - absorptionen af lyset. Jo flere partikler der kommer i vejen for lysstrålen, jo større er absorptionen, og det resulterer i mindre lysintensitet ved detektoren på modsatte side. Absorption af lys kan derfor omsættes proportionalt til et mål for din turbiditet.
Høj turbiditet betegner vi hos Insatech også for en koncentration, og det er partikelkoncentrationer op til f.eks 40.000 ppm, 16.000 FTU eller 4000 EBC.

Eksempler på installationer hvor en turbiditetsmåling kan optimere dine processer

Faseadskillelse – en stor økonomisk fordel at kunne adskille så skarpt som muligt

 • Vand / mælk / produkt
 • Øl / øl+gær
 • Klar væske / produkt

Centrifuge optimering – optimer dine tømninger efter effekt og ikke tid

 • Overvågning af den klare fase
 • Overvågning af koncentrat
 • Optimer dine "skud" og forbedre effektiviteten

Filterovervågning – undgå længerevarende nedbrud til vedligehold

 • Hurtig detektion af filterbrud
 • Kontrol af partikel-indhold før / efter
 • Overvågning af alle filtreringsprocesser
 • Lækagedetektering m.m.

Koncentration – en hjælp til din kvalitetskontrol

 • Filterhjælp / polymer
 • Gærceller
 • Krystaller
 • Uopløst produkt/stof/slam m.m.
Insatech Turbiditet Mælkekoncentration

Eksempel fra mejeribranchen, hvor de med turbiditetsmåling kan styre de forskellige mælketyper mod den rigtige fedtprocent.

Tilbage til produktoversigten

Læs mere

Insatech Turbiditet En Vigtig Parameter 16 9 01

Turbiditet - en vigtig parameter

Turbiditet, også kendt som uklarhed, partikelindhold eller koncentration af uopløst stof i en væske, og er en parameter, der kan hjælpe dig med at optimere, overvåge og styre en lang række af dine processer.

Tilbage til toppen

Search