Logo

Celledensitet er en vigtig faktor for at opretholde levedygtige celler. Vi kan hjælpe dig med In-line systemer til måling af total celledensitet, som benyttes til forskning og udvikling, samt til overvågning og styring i produktioner.

Læs mere om celledensitet
1RESULTATERNULSTIL
Insatech Optek ASD 5
Celledensitet

Optek ASD Prober

ASD12-N, ASD25-N og ASD25-BT-N; Opteks ASD prober anvendes sammen med Opteks C4000 til monitorering af cellevæksten in-line i dine fermenteringer. Forskellige længder tilgængelig. Tåler SIP og autoklavering.

No results found

Hvad er celledensitet?

Celledensitet er et mål for antallet af celler pr. volumenenhed i en kultur og kan være afgørende for at opretholde levedygtige celler og producere høj biomasse i dine cellekulturer. En høj celledensitet kan påvirke cellemiljøet negativt, såsom mangel på næringsstoffer og væksthormoner, hvilket kan føre til nedsat levedygtighed eller død i cellerne. Omvendt kan for lav celledensitet føre til nedsat vækstrate grundet begrænset interaktionsflade mellem cellerne.

Celledensitet er afgørende for at opretholde levedygtige celler i dine cellekulturer og bør monitoreres nøje for optimal cellevækst og overlevelse.

For at opnå optimal celledensitet bør du derfor overveje både den ønskede mængde biomasse samt de optimale vækstbetingelser for hver af din type cellelinje. Det er vigtigt at monitorere celledensiteten nøje og justere vækstmiljøet kontinuerligt, hvis det er nødvendigt, for at sikre optimal cellevækst og overlevelse.

Definition af celledensitet

Celledensitet refererer til antallet af celler pr. volumenenhed i en kultur. Det er en nøgleparameter, der anvendes til at vurdere levedygtigheden og biomassen af cellekulturen.

Optimal celledensitet varierer fra celletype til celletype og er også påvirket af miljøfaktorer såsom næringsstoffer, redox/pH-værdi, temperatur osv. Celler kræver passende vækstbetingelser for at opretholde den optimale celledensitet i kulturen og undgå overfyldning eller mangel på plads.

I sidste ende spiller celledensiteten en afgørende rolle for produktionen af ​​områder som bioteknologi og farmaceutisk industri, hvor det er vigtigt at opretholde høj levedygtighed og biomasseproduktion under cellekultivering.

Betydningen af celledensitet for cellemiljøet

Optimal celledensitet er afgørende for en vellykket cellekultur, da den påvirker cellernes vækst, differentiering og overlevelse. En høj celledensitet kan føre til konkurrence om ressourcer og reduceret tilgængelighed af næringsstoffer samt øget risiko for toksicitet. På den anden side kan en lav celledensitet resultere i dårlig udnyttelse af kulturmediet og ineffektiv biomasseproduktion.

Faktorer såsom kultursystemets størrelse, medieformulering og bevægelsesmetoder kan alle have indflydelse på effekten af et givet densitetsniveau. Det er vigtigt at finde den optimale balance mellem levedygtige celler og maksimal biomasseproduktion for at opnå det bedste resultat i dine cellekulturer.

Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig? Kontakt os

Måling af total celledensitet

Måling af total celledensitet er baseret på turbiditet. Turbiditet er en optisk densitetsmåling ved brug af NIR (Near Infra-Red) lys. Her bliver både levende og døde celler detekteret.

Med direkte indblik i den totale og i den levende biomasse har du mulighed for at stoppe din fermentering ved den maksimale cellekoncentration og få størst muligt udbytte hver gang. Du kan opnå større reproducerbarhed og mere stabile fermenteringer idet signalet kan anvendes til bedre styring af medieskift, fødetilsætning m.m.

En overvågning af din fermentering fra inokulering til høst, vil give dig et udtryk for din totale mængde af celler – et super godt redskab på både laboratorie, pilot plant eller produktions- niveau.

Optisk densitet / Optical density (OD)

Optisk densitetsmåling er en af de mest anvendte metoder til måling af total celledensitet. Du har måske også hørt det omtalt som optical density eller optical density absorbance. Uanset betegnelsen, bruger denne metode som sagt spektrofotometri til at måle lysabsorptionen af en celleprøve ved forskellige bølgelængder. Da celler indeholder forskellige pigmenter og molekyler, vil de absorbere lys ved forskellige bølgelængder, og denne absorption kan bruges til at bestemme antallet af celler i prøven.

Optisk densitetsmåling er en hurtig og nem metode til at måle celledensitet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på faktorer som celleklumpdannelse og tilstedeværelse af døde celler, da det kan påvirke nøjagtigheden af celledensitetsmålingen, da disse ikke bidrager til den faktiske cellevækst, men giver en højere optisk densitet end forventet.

Ved korrekt implementering og fortolkning af resultaterne kan optisk densitetsmåling give værdifuld information om cellernes sundhedstilstand. Det kan bruges til at overvåge cellevækstkurver, identificere vækstfaser, optimere kulturforhold og hjælpe med at optimere cellevækst til forskningsformål eller produktion af biologiske produkter.

Typisk anvendelse af optisk densitetsmåling:

  • Måling af celledensitet i kulturer til forskning eller produktion
  • Overvågning af cellevækst og sundhedstilstand
  • Evaluering af effektiviteten af forskellige vækstmedier
  • Vurdering af påvirkning fra eksterne faktorer, såsom temperatur og pH-værdi
  • Identifikation af potentielle problemer med celleklumpdannelse eller død i kulturen
  • Optimering af procesparametre og kulturforhold for at maksimere produktivitet og kvalitet
Kontakt os for mere information om måleprincippet

On-line måling

Fermenteringsprocesser spiller en vigtig rolle i bioteknologiske- og farmaceutiske industrier. Variationen i det levende materiale hele produktionen bygger på, er ofte meget stor, hvilket kan gøre det svært at standardisere processen, og ikke mindst beregne det endelige udbytte.

At udtage prøver i en igangværende fermentering er tidskrævende, forbundet med en vis grad af kontamineringsrisici og temperaturforskelle, kan påvirke dine målinger, hvis de ikke kan holdes konstante. Dette gør at flere og flere går over til on-line målinger på flere måleparametre end hidtil benyttet. PH og ilt måling har længe været implementeret som on-line måling under en fermentering, og hvorfor ikke også måle cellerne selv?

Ved en on-line måling af celledensitet opnår du en langt større kontrol.

 

Se vores sensorer til celledensitetsmåling

Vores analyse team kan hjælpe dig

Med vores ekspertise kan vi hjælpe dig med at optimere dine kulturer, identificere potentielle problemer og optimere dine procesparametre for at maksimere produktiviteten og kvaliteten. Lad vores analyseteam hjælpe dig med at få den nødvendige indsigt i dine fermenteringer og opnå de bedste resultater. Kontakt os for mere information om vores sensorer til celledensitetsmåling.

Insatech Medarbejdere Website JUBY
KONTAKT VORES EKSPERT

June Byskov

Product Manager - Analytical


Tlf: +45 2085 6072

Email: June.Byskov@insatech.com

Skriv til June

Tilbage til toppen

Search