Logo

In-line systemer til måling af levende celler, benyttes til forskning og udvikling, samt til overvågning og styring i produktionsskala i alle pharmaceutiske og bioteknologiske industrier samt i bryggeribranchen.

Læs mere om Celledensitet
2RESULTATERNULSTIL
Insatech Hamilton Sensor Incyte Arc Diagonal 2
Celledensitet

Hamilton Incyte Arc

Incyte Arc sensor fra Hamilton til online måling af de levedygtige celler i opløsninger.

Insatech Dencytee Main Hamilton
Celledensitet

Hamilton Dencytee

Dencytee sensorerne fra Hamilton, er designet til overvågning af celledensitet i fermenteringsprocesser med lav densitet.

No results found

Princippet bag celledensitetsmåling

Fermentering er en vigtig proces i bioteknologiske- og farmaceutiske industrier. Variationen i det levende materiale hele produktionen bygger på, er ofte meget stor, hvilket kan gøre det svært at standardisere processen, og ikke mindst beregne det endelige udbytte. 
At udtage prøver i en igangværende fermentering er både tidskrævende og forbundet en vis grad af kontamineringsrisici, hvilket gør at flere og flere går over til on-line målinger på flere måleparametre end hidtil benyttet. pH og ilt måling har længe været implementeret som on-line måling under en fermentering, men hvorfor ikke også måle cellerne selv? Ved en on-line måling af celledensitet opnås en langt større kontrol:

Måling af levedygtige celler og total celledensitet

Måling af celledensitet dækker over to benyttede teknologier;

  • Den levedygtige celledensitetsmåling er baseret på en kapacitansmåling og giver brugeren en dybere forståelse for deres cellekultur eller fermentering. Målemetoden er ikke følsom over for tilstedeværelsen af nutrienter og døde celler. 
  • Måling af total celledensitet er baseret på turbiditet. Turbiditet er en optisk densitetsmåling ved brug af NIR (Near Infra-Red) lys. 

Med direkte indblik i den totale og i den levende biomasse har du mulighed for at stoppe din fermentering ved den maksimale cellekoncentration og få størst mulig udbytte hver gang. Du kan opnå større reproducerbarhed og mere stabile fermenteringer idet signalet kan anvendes til bedre styring af medieskift, fødetilsætning m.m.

En overvågning af din fermentering fra inokulering til høst kan således bestå af begge målemetoder. Du vil få et udtryk for din totale mængde af celler sammenholdt med den levende andel af celler – et super godt redskab på både laboratorie, pilot plant eller produktions- niveau.

Et komplet loop

Et komplet loop vil bestå af én Incyte sensor til måling af de levedygtige celler, én Dencytee sensor til måling af den totale celledensitet der via hver deres forstærker tilkobles en Arc Controller der fungerer som systemets monitor. Der kan yderligere logges pH og ilt-målinger trådløst til denne type controller – med dette set-up vil alle data være samlet et sted.

Mere om kapacitansmåling

Celler med en intakt cellemembran kan fungere som bitte små elektriske kondensatorer, når de udsættes for et elektrisk felt. Den ikke-ledende natur af cellemembranen tillader, at den kan polariseres. De frie ioner i dit medie og de frie ioner i cellens indre cytoplasma opbygger en ladning hen over den ikke ledende cellemembran. Jo flere celler der er i dit medie, jo mere ladning opbygges, og jo større kapacitans detekteres med Hamiltons in-line systemer. Den målte kapacitans er direkte proportional med membran volumenet af dine levende celler, og signalet kan lineariseres til celletal m.m.

 

Insatech Princip Celledensitet

Det unikke ved dette måleprincip er at døde celler med en brudt cellemembran ikke kan polariseres og dermed ikke detekteres. Ligeledes bidrager andre partikler og luftbobler heller ikke til signalet. Du får derfor fuldt indblik i væksten for kun de levende celler i din fermentering/dyrkning og du kan med det samme følge udviklingen som følge af ændringer i føde, substrat, temperatur m.m. uden at skulle vente på svar fra de traditionelle tidskrævende laboratoriers celletalsbestemmelser.

 

Tilbage til produktoversigten
Tilbage til toppen

Search