Logo

I slikproduktionen foregår dosering og blanding af smags- og farvestoffer i dag ofte manuelt. En proces, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko for medarbejderen, kan betyde fejldoseret masse, der efterfølgende må kasseres og samtidig gør det nærmest umuligt at dokumentere og spore eventuelle doseringsfejl.

i flere slikproduktionsprocesser foregår tilsætningen af smags- og farvestoffer i dag manuelt i et åbent, varmt kar. En proces, hvor mængderne kan svinge afhængigt af operatøren og samtidig udgøre en risiko for brandsår ol. Derudover betyder den operatørafhængige proces, at tonsvis af opblandede råmaterialer må kasseres.

Præcisionsdosering minimerer råvarespild

De overskydende mængder opblandes for at tilsikre, at der er nok til batchproduktionen eller fordi ingredienserne simpelthen fejlblandes. Begge fejl, der først opdages når massen har været igennem hele processen, og producenten står med det endelige produkt og kan se/føle/smage, at produktet ikke er som ønsket eller, at der er en større opblandet mængde af råmateriale tilovers.

Derfor har vi rådgivet en af vores kunder om en receptstyret løsning, hvor smags- og farvestoffer præcisionsdoseres, in-line direkte i råmaterialet, for at sikre, at recepten til hver en tid overholdes. Dermed sikrer løsningen, at der ikke blandes mere end nødvendigt for den specifikke batch.

Afhjælp eventuelle fejl hurtigt

Vores udstyr doserer automatisk den ønskede mængde – og sikrer, at processen kan dokumenteres. Det vil sige, at et tilsætningsstofs batchnummer kan kobles sammen med en given dosering, så kunden i slutprocessen altid kan spore, hvilken dunk et bestemt farve- og smagsstof kommer fra. Det gør det muligt at spore og ikke mindst hurtigt afhjælpe eventuelle fejl, der kan opstå, hvis en dunk eksempelvis løber tør for ingredienser eller er sat forkert på.

Kunden har opnået: 

Vores løsning opretholder dermed en ensartet smags- og farvesammensætning samt produktkvalitet. Derudover har kunden opnået:

  • En sikker produktion, da doseringen nu sker in-line i et lukket system
  • Et minimalt spild – da der kun opblandes det der skal bruges – og fejldoseringer undgås
  • Mulighed for hurtig omstilling – da produktionen hurtigt og automatisk kan omstilles til produktion af en
    anden sliktype
  • Dokumentation – mulighed for dokumentation og sporing

Dosering helt ned i gramstørrelser

Projektet bestod af flere identiske produktionslinjer, og ovenstående løsning indebar blandt andet Bronkhorsts Cori-flow flowmåler, der kan måle/dosere helt ned i gramstørrelser.

Om løsningen fortæller vores Product Manager, Morten Kristensen:

Det er vigtigt, at vi til enhver tid har fokus på vores ressourceforbrug. At fejlproducere med dyre råmaterialer, der når hele processen igennem og ovenikøbet koster penge at komme af med samt evt. at skulle kassere for meget af de opblandede produkter – det er simpelthen en dårlig forretning, når vi har mulighed for at undgå det. Insatech kan hjælpe med løsninger, der reducerer spild af energi og råvarer.

Hertil tilføjer Morten:

Specifikt i vores produktion af fødevarer er og vil der blive et øget fokus på sporbarhed og dokumentation – og når additiver, der kan påvirke vores sundhed, tilsættes er det vigtigt ikke kun at kunne dokumentere, hvad der er tilsat, men også, at der ikke er overdoseret i forhold til evt. overholdelse af grænseværdier. Hvordan vil producenterne imødekomme dette uden reelt at kunne måle og dokumentere, hvad og hvor meget, der er forbrugt på de
specifikke batch? Det har vi løsningen på.

Doseringsløsning til slikproduktion

Relevante produkter:

Mini Cori Flow 169

Bronkhorst Mini Cori-Flow

Mini Cori-Flow kan anvendes til både væske- og gasapplikationer og leveres i fire modeller med forskellige måleområder fra 50 mg/h til 300 Kg/h.

Insatech Medarbejdere Website MOK
KONTAKT VORES EKSPERT

Morten Valhøj Kristensen

Product Manager - Calibration


Tlf: +45 2085 6070

Email: Morten.Kristensen@insatech.com

Skriv til Morten

Tilbage til toppen

Search