Logo

Hos LEO Pharma oplevede de ofte problemer med at holde et stabilt flow, ved udførelsen af deres flowkalibreringer, da flowet blev påvirket af udefrakommende faktorer – f.eks., hvis trykket fra deres vandforsyning ikke var stabilt. Derfor blev vi spurgt til råds.

Ustabilt flow og unødigt vandforbrug

LEO Pharma har tidligere udført flowkalibreringer ved at anvende vand fra vandforsyningen, til en flowvogn og herefter kørt det igennem den flowmåler, der skulle kalibreres. I en del tilfælde blev vandet ikke genanvendt. En løsning, der til tider gav udslag i et ustabilt flow og samtidig indebar et unødvendigt vandforbrug. Derudover var metoden tidskrævende – da teknikeren skulle bruge ekstra ressourcer på at opnå et stabilt flow ved kalibreringen.

Lille indsvingningstid og flere kalibreringer samtidig

Derfor blev vi spurgt til råds om en ny løsning. Løsningen blev en transportabel flowvogn med styring og frekvensomformer. Løsningen består af et kar med et lukket kredsløb, der sikrer, at pumpen hele tiden kører og forsyner med det rigtige tryk. Derved opnår LEO Pharma en meget lille indsvingningstid på flowhastigheden, og de får samtidig et anlæg, der gør deres teknikere i stand til at udføre flere stabile og mere præcise kalibreringer – på den samme tid som de førhen brugte på blot én kalibrering. Anlægget gør
kort sagt arbejdet for dem og så undgår de samtidig, at det rene vand ledes direkte ud i kloarken efter endt brug – og løsningen er derfor langt mere bæredygtig!

For os var det naturligt at spørge Insatech til råds, deres viden og erfaring med flowkalibrering er stor og alsidig. Deres egenudviklede løsninger skaber værdi for os i form af stabilitet, nøjagtighed og præcision. Samtidig er brugerfladerne på deres produkter overskuelige og innovative Emil Egemose Jensen, Principal – Calibration Team, fra LEO Pharma

Skræddersyet og afprøvet løsning

LEO Pharmas nye flowkalibreringsvogn er selvfølgelig dimensioneret i henhold til de ønskede krav – både i forhold til krav om fysisk størrelse og tekniske egenskaber, herunder levering af den korrekte mængde vand med det rigtige modtryk. Derudover sørgede vores projektteam naturligvis for, at anlægget var samlet og afprøvet op imod en reference inden endelig levering.

Anlægget er nu hos kunden, hvor det efter idriftsættelsen leverer et stabilt flow og sikrer, at intet unødigt vand går til spilde.

Vi takker Leo Pharma for samarbejdet!

IMG 5890
IMG 5896
Billede 1
IMG 5900
Billede 2
IMG 5890
IMG 5896
Billede 1
IMG 5900
Billede 2
Tilbage til toppen

Search