Logo

Råvand, der naturligt forekommer i grundvandsmagasiner i jordoverfladen, indeholder opløst jern i jernholdig Fe2+ form. Hos vandværker, der udvinder og renser vand for at gøre det velegnet som drikkevand, skal jernet fjernes for at undgå problemer med ubehagelig metallisk smag når vandet indtages eller rustpletter på tøj ved vask.

Fjernelsen af jern sker normalt ved tilsætning af luft til vandet. Ilten fra luften reagerer med Fe2+ og danner faste jernhydroxidflokke, der aflejres eller fjernes ved filtrering. I tilfælde, hvor konventionel lufttilsætning ikke er tilstrækkeligt til at fjerne jernet, skal yderligere ilt tilføjes til vandet.

En flowløsning fra Bronkhorst har hjulpet et vandværk til yderligere iltforsyning.

Applikationskrav

For at opretholde vandværkets vandkvalitet er det afgørende, at der findes en simpel løsning, der ikke gør brug af omkostningstunge kemiske forbindelser. Særligt i de tilfælde, hvor råvandet indeholder høje koncentrationer af opløst jern, er en konventionel lufttilsætning med ilt fra luften oftest ikke tilstrækkelig, og en ren iltforsyning vil i disse tilfælde være mere egnet.

Forslag til procesløsning

Vandværkernes egne teknikere analyserer om råvandsstrømmen kræver yderligere ilttilførsel. Hvis det er tilfældet, måles flowet igennem en vandkanal og dets signal sendes til Bronkhorsts digitale udlæsning- og kontrolsystem E-8000, der giver et transmitter doserings setpunkt til den termiske mass flow controller, IN-flow (IP65). Ilt tilsætningen er proportionalt til flowet i vandkanalen.  

Den tilførte ilt genereres ved luftadskillelse ved hjælp af trykningsvisningsadsorption (PSA). En digital trykregulator – EL-Press, anvendes til at indstille trykket i buffertanken forud for masse flow controlleren.

Vigtige punkter:

  • Ilt/gasforsyningen skal være proportional med vandstrømmen
  • Fast controlling solution - Løsningens tilpasser hurtig iltdoseringen
  • Tilsætning af andre kemikalier er ikke nødvendigt

Engin Akyurt Pcpog06fcui Unsplash
Bronkhorst Applikationsartikel Lufttilsætning, Areation

Lufttilsætning/areation

Ved hjælp af ilt fra luften fjernes opløst jern fra råvand. Ilten oxiderer ferro-Fe2+ til ferri-Fe3+ som Fe (OH)3, uden brug af yderligere kemiske forbindelser.

I en vis grad kan denne teknik også anvendes til at fjerne opløst mangan fra råvand. Det oxiderede jern og mangan aflejres på et sand- eller grusfilter og fjernes fra filteret ved tilbageskylning.

Link til original artikel: https://www.bronkhorst.com/en-us/markets-en/miscellaneous-applications/application-note-a089-gp99-controlled-supply-of-oxygen-for-iron-removal-in-drinking-water-producti/  

Anbefalede produkter

IN FLOW Mass Flow Meters Controllers For Gas 169

Bronkhorst IN-Flow

En serie af modulært konstruerede termiske masseflowmålere til måling af gasflow. Fås i flere modeller, der dækker måleområdet fra 0,7 mln/min til 11000 m³n/h. Optionel. ATEX cat. 3 Zone 2 og FM Class I div. 2. Fås i industriel style i tæthedsklasse IP65.

EL PRESS Pressure Meters Controllers

Bronkhorst EL-Press, IN-Press og Metal-sealed

En serie af digitale trykmålere og controllere med mulighed for tilpasning til laboratorie setup og andre mere krævende produktionsmiljøer.

EL FLOW Metal Sealed Mass Flow Meters Controllers For Gas 169

Bronkhorst EL-Flow Metal Sealed

Til måling af gasflow i applikationer med høje renhedskrav. Findes i flere modeller, der dækker måleområdet fra 6 mln/min til 50 ln/min og i laboratorie style i tæthedsklasse IP40.

Insatech Medarbejdere Website MOK
KONTAKT VORES EKSPERT

Morten Valhøj Kristensen

Product Manager - Calibration


Tlf: +45 2085 6070

Email: Morten.Kristensen@insatech.com

Skriv til Morten

Tilbage til toppen

Search