Logo

Den mest udbredte metode til ægte masseflowmåling bygger på Coriolis-accelerationen eller det som også kaldes Corioliseffekten. Coriolis masseflowmålere / Coriolis mass flow meters findes fra meget små størrelser / low flow (0,2 g / h) og til store størrelser / high flow (1100 t / h).

Læs mere om Corioliseffekten
8RESULTATERNULSTIL
Mini Cori Flow 169
Coriolis masseflow

Bronkhorst Mini Cori-Flow

Mini Cori-Flow kan anvendes til både væske- og gasapplikationer og leveres i fire modeller med forskellige måleområder fra 50 mg/h til 300 Kg/h.

Cori Flow 169
Coriolis masseflow

Bronkhorst Cori-Flow

Coriolis-måler til applikationer med behov for måling, regulering og dosering af væske- og gasflow. Måleområde fra 200 g/h til 600 kg/h.

Insatech Yokogawa Rotamass TI Nano RCEN15K Front 1440P 16 9
Coriolis masseflow

Yokogawa ROTAMASS TI Nano masseflowmåler (1,5 t / h)

Nano er en masseflowmåler, der bringer høj nøjagtighed til applikationer med lavt flow, selv under ekstreme installationsforhold. Typiske applikationer er doserings- og batchsystemer, præcisionscoatings, højtryks gasser m.m. Flow op til 1,5 tons per time.

Insatech Yokogawa Rotamass TI Prime RCUP25S Essentialdisplay Front 1440P 16 9
Coriolis masseflow

Yokogawa ROTAMASS TI Prime masseflowmåler (255 t / h)

Prime er en masseflowmåler, som er ideel til en bred vifte af applikationer, med mange muligheder for valg af procestilslutninger. Desuden har Prime-serien markedets laveste tryktab, og fås til en favorabel pris.

Insatech Yokogawa Rotamass TI Supreme RCUS38S Ultimatedisplay Front 1440P 16 9
Coriolis masseflow

Yokogawa ROTAMASS TI Supreme masseflowmåler (170 t / h)

Denne coriolismåler sikrer dig optimal performance, selv under de mest krævende driftsforhold, fra kryogene- til højtemperatursapplikationer med flows op til 170 t/h. Supreme byder blandt andet på den højeste nøjagtighed, samt industriens bedste nulpunktsstabilitet og er ydermere alsidig i optioner. Typiske applikationer er måling af smeltet svovl, højpræcisions batch- og doseringsoperationer m.m.

Insatech Yokogawa Rotamass TI Intense RCET34S Ultimatedisplay Front 1440P 16 9
Coriolis masseflow

Yokogawa ROTAMASS TI Intense masseflowmåler (50 t / h)

Denne robuste coriolismåler er designet til højtryksapplikationer. Med Intense-serien går sikkerhed og performance hånd i hånd, imens boks-i-boks designet minimerer indvirkninger af vibrationer i rørene. Intense benyttes blandt andet til hydrauliske applikationer, komprimerede gasser og offshore applikationer til f.eks. chemical injection. Flow op til 50 t / h.

Insatech Yokogawa Rotamass TI Hygienic RCEH40S Front 1440P 16 9
Coriolis masseflow

Yokogawa ROTAMASS TI Hygienic masseflowmåler (76 t / h)

Flowmåleren er specielt designet til fødevarer, bioteknologi- samt pharma-applikationer, med procestilslutninger i diverse clamps og mejeri-koblinger. Designet er kompakt, drænbart og tåler CIP / SIP. For at undgå at beskadige produktet, benyttes en lav excitationsfrekvens, samt lav flowhastighed. Hygienic-serien benyttes blandt andet ved fermenteringsprocesser, produkt kvalitetskontrol, styring af føde til bioreaktorer m.m. Flow op til 76 t / h.

Insatech Yokogawa Rotamass TI Giga RCEG2HS Ultimatedisplay Front 1440P 16 9
Coriolis masseflow

Yokogawa ROTAMASS TI Giga masseflowmåler (1100 t / h)

Coriolis-serien til high-flow applikationer, selv med et maksimum flow på op til 1100 t/h, er nøjagtigheden i det lave flowområde stadig god. Dette gør denne flowmåler ideel til applikationer som cementering af borehuller, boremudder, loading / unloading af produkt, distributionsnetværk og meget mere. Med Giga-serien tilbydes et bredt udvalg af procestilslutninger, der let matcher rør, så der ikke er behov for ombygninger. Ydermere er der ingen krav til lige rørstykker før og efter måleren. 

No results found

Hvordan illustreres Corioliseffekten? 

For at illustrere Corioliseffekten kan du betragte jorden og forestille dig, at du står ved ækvator og kigger op på en sky som ligger stille. Jordens periferihastighed ved ækvator er ca. 1600 km / t. Denne hastighed antager vi, at vores sky også har.

Pga. et højtryk eller lavtryk bevæger vores sky sig nu mod nord, til den 45'érne breddegrad. Her er jordens periferi hastighed "kun" ca. 1100 km / t, altså en forskel på ca. 500 km / t. Hvis vi ser bort fra friktionstab, så vil skyen stadig have en hastighed på 1600 km/t og uundgåeligt rotere hurtigere end jorden. Drev skyen videre til nordpolen vil hastigheden ved jordoverfladen være nul, og dermed en forskel på ca. 1600 km / t imellem jordoverflade og skyen.

Det vil sige, at skyen derved bevæger sig relativt til jordoverfladen. Vejrsystemer, som generes ved ækvator og derefter driver nordpå vil, pga. Corioliseffekten, dermed bevæge sig østover og modsat vestover på den sydlige halvkugle. Coriolis effekten er altså en effekt forårsaget af en ændring i perifirihastighed (vinkelhastighed). 

169 Jordklode Coriolis Effekten
Insatech Coriolis 1

Hvordan defineres Corioliseffekten? 

Corioliseffekten defineres ved følgende formel: F = 2mvω

  • F = Coriolis Effekt/Kraft
  • m = Masse
  • v = Hastighed
  • ω = Vinkelhastighed

En masse (m) bevægende fra centrum til periferien på en roterende cirkulær plade vil bevæge sig langs stien (B). Hvis massen (m) føres i et rør (A) fastgjort i hver ende, vil dette bøje som resultat af Corioliskraftens effekt.

Coriolis masseflowmåling

Coriolis flowmåleren måler masseflow ved at lade mediet løbe igennem to buede målerør, som eksciterer frem og tilbage f.eks. ved 150 Hz. Kigger du på målerørene fra siden, vil du se at når mediet løber igennem rørene (svarer det til skyen, der driver fra ækvator og sydpå og visa versa ved udløbet af målerørene).

169 Coriolis Effekten 1
169 Coriolis Effekten 2

Uden flow

Når et medie løber igennem målerørene (som eksciterer / svinger frem og tilbage) vil mediets masse stritte imod at blive accelereret op i periferi / vinkel-hastighed på vej ind af målerørene og ligeledes stritte imod når det decelereres på vej ud af målerørene.

Billederne viser målerørene, der eksciteres frem og tilbage uden flow. Du kan se, at målerørene ligger parallelt med hinanden.

Med flow igennem målerørene

Billederne her viser samme situation som oven for, men denne gang er det med flow igennem målerørene.
Her kan du tydeligt se, at målerørene vrides i hjørnerne når de bevæger sig fra side til side. Det skyldes massen fra mediet, som stritter imod acceleration og deceleration på hhv. ind og udløb af målerørene.

169 Coriolis Effekten 3
169 Coriolis Effekten 4

Faseforskydning imellem ind og udløb

Ved at placere to pick-up coils på hhv. ind og udløb af målerørene kan man måle, hvor meget de vrider sig i forhold til hinanden. Man måler reelt faseforskydningen imellem ind og udløb, da denne værdi er ligefrem proportional med masseflowet.

En meget præcis densitetsmåling 

Ved at måle resonansfrekvensen, som målerørene vibrerer ved, kan man oveni købet få en meget præcis densitetsmåling. Det er kun muligt at måle densitet på væsker.

Tilbage til produktoversigten

169 Coriolis Effekten 5
Tilbage til toppen

Search