Logo

Revisionen af Annex 1 afspejler nye indsigter og forventninger i forbindelse med fremstillingen af sterile produkter. Den præciserer, hvordan producenter kan drage fordel af innovative værktøjer - såsom realtidsovervågning og rapid metoder - til at styrke procesforståelsen for bedre at identificere risici og understøtte patientsikkerheden.

Annex 1 blev revideret for at afspejle ændringer i regulerings- og produktionsmiljøer samt behovet for bedre at styre processer, udstyr, faciliteter og produktionsaktiviteter i overensstemmelse med Quality Risk Management (QRM). De nye retningslinjer tager højde for fremskridt inden for teknologier og dækker renrum, udstyr og forsyningsdesign samt implementeringen af nye Rapid Microbiological Methods (RMM'er).

Selvom begrebet QRM ikke er nyt i den farmaceutiske industri, beskriver Annex 1 den proaktive anvendelse af QRM på fremstillingen af sterile produkter for at sikre, at mikrobiel, partikel- og endotoksin/pyrogen forurening forhindres i det endelige produkt. Annex 1 giver generel vejledning til "design og kontrol af faciliteter, udstyr, systemer og procedurer, der anvendes til fremstilling af alle sterile produkter" og skal ledsages af en kontamineringskontrolstrategi (CCS) for at vurdere effektiviteten af alle kontrol- og overvågningsforanstaltninger, der anvendes for at sikre produktets kvalitet og sikkerhed. Ifølge Annex 1 inkluderer kontamineringskontrol "en række sammenkoblede begivenheder og foranstaltninger. Disse vurderes, styres og overvåges typisk individuelt, men deres samlede effektivitet bør betragtes samlet.

Innovative teknologier til procesovervågning

For at opnå hurtigere, lettere procesovervågning og kontamineringskontrol søger farmaceutiske producenter instrumentering og værktøjer, der kan give omfattende information til støtte for kritiske frigivelsestests, herunder mikrobiologisk og kemisk overvågning af vurderede punkter for at håndtere risici og tillade proaktiv beslutningstagning. Når man overvejer tests til bakteriel endotoksin testning (BET), bioburden, total organisk kulstof (TOC) og ledningsevne, har producenter brug for procesanalyseteknologier (PAT) og overvågningsværktøjer, der samlet muliggør:

 • Sporing og tendens af data
 • Real-tids beslutningstagning
 • Optimering af oppetid
 • Reduktion af out-of-specification (OOS) undersøgelser
 • Opretholdelse af høj kvalitetsstandard

Brug af PAT-instrumenter giver producenter mulighed for at drage fordel af innovative teknologier til at forbedre procesforståelsen, forbedre proceskontrollen og mindske forskellige typer af risiko.

Annex 1 - Hvad er nogle af de vigtige områder at overveje i en kontamineringskontrolstrategi?

Ifølge Annex 1 kræver udviklingen af CCS detaljeret teknisk og procesmæssig viden og "bør overveje alle aspekter af kontamineringskontrol med løbende og periodisk gennemgang, der resulterer i opdateringer inden for det farmaceutiske kvalitetssystem, som det er passende.” Vejledningen indeholder forskellige elementer, der skal overvejes i din CCS. Nøgleområder inkluderer:

 • Personale
 • Faciliteter
 • Forsyningsanlæg
 • Udstyr
 • Processer
 • Materialer

Listen ovenfor er ikke udtømmende, men den inkluderer vigtige kilder til kontaminering og fremhæver områder, hvor der er mulighed for at introducere teknologier til lettere procesovervågning. I praksis opererer elementerne ikke isoleret, hvilket betyder, at der ofte er overlapning mellem disse elementer, og proceskontrol fungerer som forbindelsen.

Hver CCS starter med en ”Culture of Quality”

Når man designer og implementerer en kontamineringskontrolstrategi, starter det hele med kvalitet. En CCS påvirker direkte patientsikkerheden, så Annex 1 opmuntrer til brug af innovative teknologier til overvågning af produktionsprocesser. Dette kan inkludere PAT-instrumenter til endotoksin testning, bioburden, TOC og ledningsevne.

Med en robust CCS og overvågningsværktøjer minimerer virksomheder deres risiko for undersøgelser uden for specifikation (OOS), hvilket reducerer omkostningerne og unødvendig brug af ressourcer. Fokus på kvalitet holder proceskontrol i forgrunden for at sikre, at produktstandarder opfyldes, afvigelser identificeres og behandles hurtigt, og at patienter modtager sikre og effektive behandlinger.

Rapid bioburden, endotoksin, TOC og ledningsevne testning

Hvordan opnår man hurtigere, lettere procesovervågning?

Her er fire teknologier, der muliggør tidsbesparelse, compliance og risikomindskning:

Rapid Microbiological Methods (RMM'er)

Traditionelle metoder til mikrobiologisk testning som bioburden og sterilitet tager dage, potentielt uger, at få resultaterne på. Disse tests kan ikke kun forsinke produktionen, men de mangler også evnen til at give realtidsinformation, der driver kontinuerlig beslutningstagning. For at fremskynde disse tests bør virksomheder overveje at implementere RMM'er, der muliggør handlingsrettede resultater og kan bruges til overvågning af hele faciliteten og produktionsprocessen. Annex 1 siger :

producenternes vedtagelse af egnede alternative overvågningssystemer såsom rapid metoder bør overvejes for at fremskynde påvisningen af mikrobiologiske forureningsproblemer og reducere risikoen for produktet.

Især bør virksomheder overveje RMM’er, hvor resultaterne af bioburde kan korrelere tilbage til tællinger på plader, ellers kan de opnåede oplysninger eller data måske ikke anvendes.

At-line evaluering af endotoksin

Ligesom bioburden er bakteriel endotoksinforurening højrisiko på ethvert produktionssted og bør overvåges så tæt som muligt. Dog har compendial tests for endotoksin kontaminering ikke set meget innovation i 40 år, og traditionelle metoder er tilbøjelige til fejl. Nu, med fremskridt inden for centripetal microfluidic teknologi, opstilles BET-tests hurtigt og nemt, og giver hurtige resultater sammenlignet med traditionelle metoder. Dette fremskynder opdagelsen af mikrobiologisk forurening og reducerer risikoen på mange af de områder, der diskuteres i Annex 1 (personale, faciliteter, forsyningsanlæg, udstyr, rengøringsvalidering, processer, materialer osv.).

Nu mere end nogensinde er nye teknologier bredt accepterede i stedet for traditionelle metoder, især når de tilbyder compendial tests, der er hurtigere og nemmere at udføre. Dette gælder for BET og implementering af centripetal microfluidic til mere hurtig, enkel og overensstemmende testning. Enhver, der er bekendt med traditionelle BET-metoder, er godt klar over, hvor tidskrævende 96-brønds plade og gel-clot prøver er. Disse metoder kræver højt uddannede analytikere for at udføre dem og er tilbøjelige til fejl, selv for de mest kvalificerede teknikere.

At-line endotoksin testning er ekstremt værdifuld for rengøringsvalidering, procesovervågning eller testning i realtid, men for disse anvendelser er det afgørende at have et testningssystem, der er nemt at bruge og kræver minimal træning af analysatoren. Ved at implementere microfluidic med Sievers Eclipse BET Platform kræver compendial tests mindre træning af analysatoren, opsætningstid og tid til resultater. Dette giver virksomheder mulighed for at bruge højt kvalificerede analytikere til andre aktiviteter, som de måske kan optimere, eller hvor de kan tilføre større værdi. Ved at forenkle endotoksin testning med innovativ centripetal microfluidic teknologi kan tests nemt udføres som en del af CCS. Sievers Eclipse giver compendial endotoksinprøver, der ikke kræver højt uddannede mikrobiologer og kræver markant færre pipetteringstrin, hvilket giver virksomheder mulighed for at få resultater hurtigere og lettere.

Microfluidic teknologier bidrager også til bæredygtighedsmål. Med centripetal microfluidic i Sievers Eclipse reduceres LAL-brug med 90% i forhold til traditionelle 96-brønds plade og gel-clot tests. Virksomheder, der ønsker at implementere teknologier, der understøtter deres CCS- og bæredygtighedsmål, bør overveje centripetal microfluidic til hurtigere, lettere endotoksin testning, der er compendial og bevarer ressourcer.

Real-time release testing (RTRT) og kontinuerlig overvågning af dit vandanlæg

Annex 1 foreskriver, at WFI (water for injection) anlæg: 

bør omfatte kontinuerlige overvågningssystemer såsom TOC og ledningsevne, da disse muligvis giver en bedre indikation af den samlede system performance end diskret prøvetagning

Overordnet set vil kontinuerlig overvågning give et bedre mål for det niveau af potentiel kontaminering, som et vandanlæg kan være under. Implementering af teknologier som real tids testning af TOC og ledningsevne, at-line evaluering af endotoksin med microfluidic teknologi (se tidligere afsnit) eller bioburden med hurtige mikrobiologiske metoder (se tidligere afsnit) vil være afgørende for at opdage kontaminering, inden vandet kommer ind i upstream produktionsprocesser. Disse overvågningsmetoder reducerer i sidste ende tiden til resultater og optimerer den samlede oppetid for produktionen.

Kontinuerlig overvågning af rengøringsvalidering

Prøver til rengøringsvalidering testes ofte for at sikre, at der ikke er nogen resterende kontaminering på udstyr, der bruges i produktionsprocessen. TOC og ledningsevne giver en omfattende oversigt over kemisk kontaminering fra produktbæring, men virksomheder analyserer ofte stadig rengøringsvalideringsprøver i laboratoriet, hvilket forsinkelse udstyrsfrigivelse tilbage til produktionen. Laboratorieanalyse af TOC og ledningsevne har også potentiale for at indføre menneskelige fejl, når prøver isoleres.

Online TOC og ledningsevne overvågning med Sievers M9 Analyzers til rengøringsvalidering muliggør realtidsresultater relateret til udstyrsrenhed og giver virksomheder mulighed for at frigive udstyr til produktionen med tillid, optimere oppetiden, fjerne forsinkelser på grund af QC-arbejdsgangen og i sidste ende reducere eventuelle menneskelige fejl, der kan være forbundet med at isolere prøver. Parret med online rengøringsvalidering ved hjælp af Sievers TOC og ledningsevne analyzere har producenter en omfattende forståelse af deres rengøringsprocesser og evnen til at træffe hurtige beslutninger for at maksimere udstyrsoppetid og produktion.

Konklusion

At udvikle en kontamineringskontrolstrategi med endotoksin, bioburden, TOC og ledningsevne testning muliggør kontinuerlig overvågning, som optimerer oppetiden og identificere kontaminering tidligere i processen. Innovative teknologier, der tester for disse parametre, stemmer overens med retningslinjerne fra Annex 1 for at muliggøre bedre procesforståelse og -kontrol og for at mindske risikoen for kontaminering. Sievers Instrumenter til kontinuerlig og hurtig overvågning gør det enklere og hurtigere for producenter at opnå deres CCS-mål og opdage kontaminering tidligere, hvilket gør det lettere at opretholde den højeste standard for patientsikkerhed gennem kvalitet i lægemiddelproduktionsprocessen.

Denne case er oversat fra Innovations at Interphex 2023, skrevet af Briana Nunez, Meg Provenzano, Hayden Skalski, and Kaitlyn Vap from Veolia Water Technologies & Solutions, Sievers Instruments .

Du kan læse originalen her

Relaterede produkter

Insatech SUEZ Sievers M9 Family TOC Analyzer 16 9

Sievers M9 Total Organic Carbon (TOC) Analyzer (0,03 ppb...50 ppm)

Sievers M9 Total Organic Carbon (TOC)-analysatorer giver stabile og nøjagtige data til ultrarent og pharmaceutisk vandovervågning, rengøringsvalidering og andre applikationer. Disse analysatorer har et måleområde fra 0,03 ppb...50 ppm og bygget til at overholde kravene til pharmacopeia og dataintegritet 21 CFR Part 11.

Suez Sievers Endotoksin Eclipse

Sievers Eclipse

Bakteriel endotoksin testning (BET), hurtig og brugervenlig test til laboratoriet. Sparer op til 90% af Limulus amoebocyt lysat (LAL) i forhold til andre metoder, og reducerer prøveopsætningstiden med op til 85%.

Tilbage til toppen

Search